Cơ cấu tổ chức Văn phòng

LÃNH ĐẠO PHÒNG
 

ThSHoàng Thị Thu Phương, Chánh văn phòng

Chuyên ngành: Địa chính

Email: httphuong@daihocthudo.edu.vn

Điện thoại cơ quan: 02438330865

 

CNTrần Thượng Hoài Ân, Phó Chánh VP

Chuyên ngành: Kế toán

Email: tthan@daihocthudo.edu.vn

CHUYÊN VIÊN 
 

Vũ Văn Chính, Lái xe

Email: vvchinh@daihocthudo.edu.vn

 

Vũ Thành Công

Chuyên ngành: Kĩ thuật

Email: vtcong@daihocthudo.edu.vn

 

CN. Nguyễn Khánh Ly

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

Email: nkly@daihocthudo.edu.vn

 

CN. Lê Thị Nam

Chuyên ngành: Tiếng Anh

Email: ltnam@daihocthudo.edu.vn

   

Vương Tuấn Ngọc, Lái xe

Email: vtngoc@daihocthudo.edu.vn

   

Nguyễn Tuấn Ninh, Lái xe

Email: ntninh@daihocthudo.edu.vnTin khác