Thông báo về điểm sàn xét tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020

Thông báo về điểm sàn xét tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020

24/09/2020

Hướng dẫn xác nhận xét tuyển đối với thí sinh chưa tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn xác nhận xét tuyển đối với thí sinh chưa tốt nghiệp THPT

02/07/2020