Thông báo tuyển sinh liên thông cao đẳng, đại học năm 2020

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo Tuyển sinh liên thông cao đẳng, đại học năm 2020