Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ quản lí giáo dục

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo tuyển sinh thạc sĩ Quản lí giáo dục với các thí sinh thoả mãn một số điều kiện sau:

1. có bằng đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành đăng kí dự thi.

2. có bằng đại học gần ngành đăng kí dự thì, đã hoàn thành chương trình học bổ sung kiến thức đó trường Đại học Thủ đô Hà Nội quy định.Tin khác