Giấy chứng nhận đăng kí quyền tác giả

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đăng kí quyền tác giả cho:

  1.  Bài ca trường đại học Thủ đô Hà Nội
  2. Phần mềm thi trắc nghiệm viên chức(OTL)
  3. Hành khúc đại học Thủ đô Hà Nội