Cơ cấu tổ chức Trung tâm Phát triển nghề nghiệp

LÃNH ĐẠO
 

 

TS. Nguyễn Văn Tuân

 

Giám đốc

Chuyên ngành: Giáo dục học

Email: tuannv@daihocthudo.edu.vn

     
 

 

ThS. Bùi Duy Đô

 

Phó Giám đốc 

Chuyên ngành: Quản lí giáo dục

Email: bddo@daihocthudo.edu.vn


 


CHUYÊN VIÊN
  ThS. Bùi Chính

 

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Email: bchinh@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Nguyễn Thị Tuyết Chinh

 

Chuyên ngành: Quản lí giáo dục

Email: nttchinh@daihocthudo.edu.vn

     
   

CN. Phạm Tuấn Dũng

 

Chuyên ngành: Công nghệ kĩ thuật môi trường

Email: ptdung@daihocthudo.edu.vn

     
  CN. Phạm Xuân Giang

 

Chuyên ngành: Tâm lí

Email: pxgiang@daihocthudo.edu.vn

     
  CN. Đỗ Hương Lan

 

Chuyên ngành: Kế toán

Email: dhlan@daihocthudo.edu.vn

     
  ThS. Vũ Thị Ngân

 

Chuyên ngành: Chính trị học

Email: vtngan@daihocthudo.edu.vn

     
  CN. Phùng Thị Phương

 

Chuyên ngành: Kế toán

Email: ptphuong@daihocthudo.edu.vn

     
  CN. Trần Thị Quyên

 

Chuyên ngành: Kế toán

Email: ttquyen@daihocthudo.edu.vn

     
    CN. Vũ Thị Thanh

 

Chuyên ngành: Công tác xã hội

Email: vtthanh@daihocthudo.edu.vn

     
  CN. Đặng Anh Tú

 

Chuyên ngành: Sư phạm Tiếng Anh

Email: datu@daihocthudo.edu.vn

     
  ThS. Trịnh Thanh Tùng

 

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Email: tttung@daihocthudo.edu.vnTin khác