Thông tin chung Trung tâm Khoa học - Công nghệ

 

1. Thông tin liên hệ

– Địa chỉ liên hệ: Phòng 104, Ký túc xá

– Điện thoại: 024.3227.2335

– Email: ttkhoahoc-congnghe@daihocthudo.edu.vn

– Phụ trách trung tâm: PGS.TS. Nguyễn Vũ Nhân

2. Thời gian thành lập

Trung tâm Khoa học – Công nghệ được thành lập vào ngày 6/6/2017 theo quyết định số 587/QĐ-ĐHTĐHN của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

3. Quá trình phát triển

Từ ngày thành lập đến nay, Trung tâm Khoa học – Công nghệ đã từng bước mở rộng đội ngũ nghiên cứu viên nhằm đáp ứng các nhiệm vụ phát triển của nhà trường trong giai đoạn mới.

4. Chức năng, nhiệm vụ

Trung tâm Khoa học – Công nghệ là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Chức năng

Trung tâm Khoa học – Công nghệ có nhiệm vụ tham mưu giúp Hiệu trưởng trong quản lí thực hiện các định hướng, mô hình nghiên cứu, phát triển giáo dục, khoa học của Trường; tổ chức thực hiện các giải pháp hỗ trợ nghiên cứu, phát triển sản phẩm và chuyển giao kết quả nghiên cứu giữa tổ chức khoa học công nghệ với các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức.

Nhiệm vụ

Các nhiệm vụ chủ trì

– Quản lí hệ thống “Hành chính điện tử”. Đây là hệ thống lưu trữ, triển khai các văn bản hành chính, lịch công tác, thư điện tử nội bộ của trường ĐH Thủ đô Hà Nội.

– Quản lí hệ thống máy tính hiệu năng cao nhằm phục vụ các mục đích nghiên cứu khoa học, mô phỏng và mô hình hoá yêu cầu năng lực xử lí và tính toán lớn.

– Quản lí và xây dựng hệ thống “Phần mềm quản trị Đại học”, nhằm đảm bảo tối ưu hoạt động của trường ĐH Thủ đô Hà Nội trên môi trường nội bộ và mạng Internet…

– Chủ trì các hội nghị, hội thảo, seminar liên quan đến các vấn đề khoa học – công nghệ.

– Nghiên cứu, phát triển các ứng dụng khoa học – công nghệ áp dụng vào thực tiễn trong Nhà trường.

Các nhiệm vụ nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ

– Tổ chức, nghiên cứu, triển khai các hoạt động dịch vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ đáp ứng nhu cầu của Nhà trường trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

– Chuyển giao kết quả nghiên cứu giữa tổ chức khoa học công nghệ với các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức.

5. Định hướng phát triển

Trung tâm Khoa học – Công nghệ định hướng phát triển trung tâm trở thành một trong những đơn vị trọng điểm vể nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học kĩ thuật vào thực tế, đi sâu vào những lĩnh vực khoa học mới như: trí tuệ nhân tạo, dữ liệu khối, vật liệu thông minh, sản phẩm tiết kiệm năng lượng…