Cơ cấu tổ chức Trung tâm Khảo thí và Ngoại ngữ - Tin học

LÃNH ĐẠO PHÒNG


 

ThS. Ngô Hải Chi

 

Giám đốc

Chuyên ngành: Giáo dục học

Email: nhchi@daihocthudo.edu.vn

     
     

ThS. Vũ Thị Thúy

 

Phó Giám đốc

Chuyên ngành: Vật lí

Email: vtthuy@daihocthudo.edu.vn

     
CHUYÊN VIÊN 
 

CN. Trần Thùy Linh

 

Chuyên ngành: Kế toán

Email: ttlinh@daihocthudo.edu.vn

     
 

CN. Phan Thị Ánh Nguyệt

 

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Email: ptanguyet@daihocthudo.edu.vn

     
 

CN. Lê Văn Thuận

 

Chuyên ngành: Tin học

Email: lvthuan@daihocthudo.edu.vn

 

     
   CN. Lê Hữu Toàn

 

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Email: lhtoan@daihocthudo.edu.vn