Cơ cấu tổ chức Trung tâm dịch vụ tổng hợp

 LÃNH ĐẠO
   

TS. Phạm Thị Minh

Giám đốc

Chuyên ngành: Hóa học

Email: ptminh@daihocthudo.edu.vn

     
 

CNTrần Thượng Hoài Ân

 Phó giám đốc

Chuyên ngành: Kế toán

Email: tthan@daihocthudo.edu.vn

     
 CHUYÊN VIÊN
     
 

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh

Chuyên ngành: Khoa học thư viện

Email: ntnanh@daihocthudo.edu.vn

     
   

CN. Tạ Hoàng Hải

Chuyên ngành: Quản lí nhà nước

Email: thhai@daihocthudo.edu.vn

     
  ThS. Nguyễn Thu Hương

Chuyên ngành: Kế toán

Email: nthuong2@daihocthudo.edu.vn

     
 

Nguyễn Văn Mạnh

Chuyên ngành: Điện công nghiệp và dân dụng

Email: nvmanh@daihocthudo.edu.vn

     
   

CN. Hoàng Thị Na

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Email: htna@daihocthudo.edu.vn

     
  KS. Nguyễn Tiến Sinh

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Email: ntsinh@daihocthudo.edu.vn

     
  CN. Vũ Anh Tú

Chuyên ngành: Sư phạm Âm nhạc

Email: vatu@daihocthudo.edu.vn

     
  CN. Trương Văn Tuân

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Email: tvtuan@daihocthudo.edu.vn

     
    Phạm Thị Hưởng

Chuyên ngành: 

Email: pthuong@daihocthudo.edu.vn