Chuẩn đầu ra Ngành ngôn ngữ Anh – trình độ đại học

1.Kiến thức 

– Có kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa Anh có năng lực sử dụng ngôn ngữ (Tiếng Việt, Tiếng Anh) ở trình độ cao

– Có nền tảng vững chắc về ngữ pháp tiếng Anh.

– Có sự hiểu biết về những vấn đề đương đại của các nước Việt Nam, Anh, Mỹ.

– Hiểu sâu sắc nền văn hóa Việt Nam và có những hiểu biết nhất định về văn hóa, đất nước Anh, Mỹ.

– Có kiến thức về thương mại, du lịch, kinh doanh, quản trị và tài chính  để làm việc và phát triển trong môi trường hiện đại và hội nhập.

– Có khả năng biên, phiên dịch tiếng Anh.

–  Đạt chuẩn kĩ năng sử dụng CNTT

– Các kiến thức ngoại ngữ thứ hai (Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn) sẽ mở rộng thêm khối kiến thức ngôn ngữ chung nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng trong thực tế.

2. Kĩ năng

–  Kĩ năng lập luận nghề nghiệp, phát hiện và giải quyết vấn đề

–  Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức

– Kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn

– Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp

– Một số kĩ năng mềm khác như :

  •  Có kỹ năng giao tiếp tốt, có sự hiểu biết văn hóa, xã hội chính trị tốt.
  •  Có kỹ năng tự chủ, độc lập trong hoạch định kế hoạch và lập các thời gian biểu hợp lý cho công việc, phân theo các kế hoạch ngắn, trung, dài hạn để đạt mục tiêu đã định.
  •  Có kỹ năng làm việc nhóm, phát huy được điểm mạnh của từng cá nhân

3. Thái độ và phẩm chất

Phẩm chất đạo đức cá nhân

– Xác định rõ về phẩm chất đạo đức là lấy nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa Xã hội Mác – Lê Nin là tư tưởng chủ đạo trong hoạt động nghề nghiệp và hành xử trong cuộc sống.

– Luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Có niềm tin sắt son, kiên định vào lý tưởng của Đảng.

– Luôn tự ý thức để nâng cao và rèn rũa bản thân để sống và làm việc có trách nhiệm và mục đích đúng đắn trước mọi nhiệm vụ được giao.

– Có phong cách và lối sống lành mạnh, có tinh thần yêu nước, niềm tự hào và tự tôn dân tộc, trân trọng với truyền thống lịch sử lâu đời của dân tộc.

– Tự tin, linh hoạt, dám đương đầu với rủi ro; tuân thủ các tiêu chuẩn và nguyên

tắc đạo đức; nhiệt tình, say mê sáng tạo; Có tinh thần học hỏi và hiểu biết về văn hóa, lịch sử; Can đảm, quyết đoán và hành động chín chắn trong mọi hoàn cảnh.

 Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp

– Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp;

Phẩm chất đạo đức xã hội

– Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân;

– Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

– Trợ lý, nhân viên hành chính-văn phòng; nhân viên các bộ phận chức năng như thương mại, kinh doanh, dịch vụ, dự án, marketing v.v thuộc các doanh nghiệp và tổ chức có sử dụng Tiếng Anh;

– Hướng dẫn tour, điều hành tour, nhân viên khách sạn, nhà hàng tại các công ty du lịch lữ hành chuyên đón tiếp khách nước ngoài, tại các nhà hàng, khách sạn có tiêu chuẩn quốc tế; có khả năng lập kế hoạch, chương trình đón tiếp khách quốc tế, tổ chức các tour du lịch và tổ chức sự kiện.

– Biên – phiên dịch viên Tiếng Anh chuyên ngành (Thương mại,  Du lịch, Quản trị, Tài chính, v.v) tại các tổ chức hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, viện nghiên cứu (ngôn ngữ, kinh tế, quản lý, v.v)

5. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

Sinh viên tốt nghiệp có thể theo học tiếp các chương trình sau đại học phù hợp, đặc biệt là các chuyên ngành như ngôn ngữ Anh, lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh, ngôn ngữ học… với các bậc học thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước..