Ngành Công tác xã hội – trình độ Cao đẳng

Mã ngành: 51760101

Chỉ tiêu tuyển sinh: 30

Điều kiện và hình thức tuyển sinh:

  • Xét tuyển theo tổ hợp các môn:

– Ngữ văn,  Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

– Ngữ văn,  GDCD, Tiếng Anh

– Ngữ văn,  Toán, Tiếng Anh

  • Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT: Nhóm Khoa học Xã hội

Thế mạnh của ngành:

- Công tác xã hội là một nghề nghiệp của xã hội hiện đại, vì vậy, thị trường lao động – việc làm của ngành nghề này là rất rộng lớn.

- Sinh viên ngành Công tác Xã hội được trang hệ thống kiến thức cơ bản, cơ sở công tác xã hội,  phương pháp tư duy khoa học, hình thành và phát triển năng lực vận dụng kiến thức để phát hiện, giải quyết những vấn đề thực tiễn xã hội đặt ra và nâng cao năng lực của con người.

Cơ hội việc làm:

- Các cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc ngành Lao động – Thương binh và Xã hội; các Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội, Trung tâm cai nghiện ma tuý, nuôi dưỡng người già, cán bộ chính sách,…

- Bệnh viện, Toà án, Ngành Văn hoá – Xã hội, Ủy ban Dân số các cấp, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam;

- Các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế hoạt động trong các lĩnh vực phát triển cộng đồng, trẻ em, người khuyết tật, HIV/AIDS, sức khỏe,…

- Giảng dạy cho trẻ khuyết tật tại các trường công lập và tư thục và các trung tâm như trẻ khiếm thính, trẻ chậm phát triển trí tuệ.

Cơ hội phát triển học tập:

Tiếp tục liên thông lên đại học ngành Công tác Xã hội.