Ngành Công nghệ thông tin – trình độ Cao đẳng

Mã ngành: 51480201

Điều kiện và hình thức xét tuyển

 

– Học sinh tốt nghiệp THPT.

– Xét kết quả thi tốt nghiệp theo các tổ hợp các môn sau:

Toán học, Vật lý, Hóa học

Toán học, Vật lý, tiếng Anh

Toán học, Hóa học, tiếng Anh

Toán học, KHTN, tiếng Anh

Mục tiêu

 

Sinh viên học ngành này được trang bị các kiến thức cơ bản về khoa học máy tính, ngôn ngữ lập trình và cơ sở dữ liệu. Đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, chương trình đào tạo chú trọng định hướng vào kỹ năng lập trình, đặc biệt là lập trình mạng và lập trình di động.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

– Lập trình viên trong các công ty sản xuất phần mềm; Chuyên viên Công nghệ thông tin trong các cơ quan, doanh nghiệp;

– Giáo viên Công nghệ thông tin tại các cơ sở đào tạo (sau khi bổ sung chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).

Cơ hội phát triển học tập

– Học văn bằng thứ hai về ngành thích hợp.

– Tiếp tục học ở trình độ cao hơn.