Thành lập khoa Giáo dục nghề nghiệp

Thành lập khoa Giáo dục nghề nghiệp

15/06/2018

Thẳng thắn và cởi mở trong đối thoại với sinh viên

Thẳng thắn và cởi mở trong đối thoại với sinh viên

15/06/2018

Bàn giao trường Trung cấp kinh tế – kỹ thuật đa ngành Sóc Sơn về trường ĐH Thủ đô Hà Nội

Bàn giao trường Trung cấp kinh tế – kỹ thuật đa ngành Sóc Sơn về trường ĐH Thủ đô Hà Nội

15/06/2018

Sáp nhập trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật đa ngành Sóc Sơn vào trường ĐH Thủ đô Hà Nội

Sáp nhập trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật đa ngành Sóc Sơn vào trường ĐH Thủ đô Hà Nội

15/06/2018

Ý nghĩa Chương trình “Tình nguyện mùa Đông”

Ý nghĩa Chương trình “Tình nguyện mùa Đông”

15/06/2018

Những hình ảnh ấn tượng ngày đầu tiên Hội thi Nghiệp vụ giỏi

Những hình ảnh ấn tượng ngày đầu tiên Hội thi Nghiệp vụ giỏi

15/06/2018