“Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên” cuối khóa năm học 2017 – 2018

“Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên” cuối khóa năm học 2017 – 2018

21/05/2018

Chương trình “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”

Chương trình “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”

12/05/2018

Hội nghị chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Hội nghị chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

20/04/2018

Hưởng ứng tháng hành động bình đẳng giới:

Hưởng ứng tháng hành động bình đẳng giới: "Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái"

26/11/2017

Bình đẳng giới là gì và tại sao chúng ta cần bình đẳng giới

Bình đẳng giới là gì và tại sao chúng ta cần bình đẳng giới

22/11/2017

Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ trường Đại học Thủ đô Hà Nội và các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày Phụ nữ Việt nam

Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ trường Đại học Thủ đô Hà Nội và các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày Phụ nữ Việt nam

20/10/2017