Thông báo về việc Tổ chức lễ ra trường và trao Bằng tốt nghiệp đối với sinh viên Đại học tốt nghiệp sớm và Cao đẳng hệ chính quy khóa 2016

Phòng Công tác Học sinh sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo về việc tổ chức lễ ra trường và trao Bằng tốt nghiệp đối với sinh viên Đại học tốt nghiệp sớm và sinh viên Cao đẳng hệ chính quy 2016Tin khác