Thông báo về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện kế hoạch học tập, làm việc tại trường ĐH Thủ đô Hà Nội

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo;

Thực hiện Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND thành phố Hà Nội và trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo tới cán bộ, giảng viên, người lao động (gọi tắt là CBVC) và sinh viên, học viên (gọi tắt là SV) trong toàn trường một số nội dung quan trọng trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện kế hoạch học tập, làm việc như sau:

1. Thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19

- Tuyên truyền đến toàn thể CBVC và SV nhà trường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

- Tránh đến các nơi tập trung đông người, sử dụng khẩu trang khi đến nơi công cộng hoặc khi tiếp xúc với người nghi ngờ có triệu chứng bệnh. Tránh tiếp xúc gần với người bị sốt, ho. Giữ ấm cơ thể và nơi ở, phòng làm việc;

- Rửa tay thường xuyên với xà phòng, nước sạch hoặc các loại dung dịch rửa tay sát khuẩn có cồn. Dùng khăn giấy che mũi và miệng khi ho, hắt hơi. Sau sử dụng bỏ khăn giấy vào thùng rác và rửa tay;

- Đến ngay cơ sở y tế gần nhất nếu có các dấu hiệu như: sốt, ho, khó thở;

- Kịp thời khai báo y tế khi có liên quan đến các địa điểm và cá nhân được các cơ quan chức năng cảnh báo. Theo dõi, giám sát, phát hiện sớm bệnh nhân nghi ngờ để cách li điều trị kịp thời;

- Phối hợp với cơ sở y tế địa phương kịp thời xử lí dịch. 

2. Thực hiện hoạt động dạy và học

- Lịch nghỉ Tết Nguyên đán theo quy định đã ban hành;

- Các đơn vị thông báo cho sinh viên nghỉ không đến trường từ ngày 01/02/2021 đến khi có thông báo mới;

- Các hoạt động dạy-học của Nhà trường vẫn được tổ chức theo đúng Lịch trình năm học. SV tiếp tục thực hiện kế hoạch học tập theo thời khóa biểu hiện hành bằng hình thức online;

- Cán bộ, viên chức và người lao động đi làm tiếp tục giữ vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo chung của Nhà trường trước khi sinh viên quay trở lại học tập;

- Sinh viên đang đi thực tập thực hiện theo hướng dẫn của trường phổ thông và đơn vị thực tập. Công tác thực tập sau Tết Nguyên đán nếu có sự thay đổi, Nhà trường sẽ thông báo đến CBVC và SV;

- Học viên liên thông tạm dừng học tập từ 30/01/2021 và nghiêm túc thực hiện kế hoạch được điều chỉnh trong thời gian tới;

- Trong trường hợp SV bị cách li theo yêu cầu của cơ quan chức năng, cần kịp thời báo cáo tới Cố vấn học tập. Lãnh đạo khoa chỉ đạo giảng viên hỗ trợ hoạt động học tập từ xa nhằm đảm bảo tiến độ học tập;

- Trong trường hợp CBVC bị cách li theo yêu cầu của cơ quan chức năng, cần kịp thời báo cáo tới lãnh đạo đơn vị. Trưởng đơn vị bố trí cán bộ, giảng viên thay thế kịp thời để hoạt động chuyên môn và giảng dạy không bị gián đoạn. Trong trường hợp cần phải tổ chức giảng dạy bằng hình thức online, Trưởng khoa cần đảm bảo các điều kiện giảng dạy và giám sát để hoạt động dạy và học không bị gián đoạn, đồng thời đảm bảo tiến độ học tập; báo cáo Nhà trường thông qua phòng QLĐT&CTHSSV;

- CBVC và SV thường xuyên theo dõi và cập nhật các thông báo của Nhà trường để thực hiện.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Các Khoa đào tạo

- Chỉ đạo giảng viên tổ chức cho sinh viên tự học có sự hướng dẫn theo thời khóa biểu và lịch trình. Giảng viên chủ động lựa chọn và đăng kí với bộ môn, Khoa về hình thức dạy-học phù hợp, đảm bảo chất lượng đào tạo. Danh sách đăng kí gửi về phòng QLĐT&CTHSSV trước ngày 03/02/2021;

- Chỉ đạo bộ môn kiểm tra, giám sát tiến độ và kế hoạch dạy-học của giảng viên, sinh viên. Phối hợp với Trung tâm Thông tin Thư viện và học liệu để đăng tải bài giảng và các tài liệu học tập cần thiết cho sinh viên.

3.2. Trung tâm Khoa học Công nghệ và TT Thông tin-Thư viện và Học liệu

- Cử cán bộ trực (kể cả ngoài giờ hành chính) đảm bảo băng thông đường truyền mạng Internet; bổ sung, nâng cấp hệ thống máy tính (nếu cần) đáp ứng yêu cầu sử dụng của giảng viên, sinh viên trong công tác dạy-học trực tuyến, kịp thời đăng tải tài liệu học tập.

- Phối hợp với các đơn vị để hỗ trợ các hoạt động dạy-học và điều kiện làm việc của CBVC toàn trường.

3.3. Phòng QLĐT&CTHSSV

- Phối hợp với Trung tâm Thông tin - Thư viện và Học liệu chuẩn bị các điều kiện học tập online;

- Chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức dạy-học của các Khoa đảm bảo đúng lịch trình năm học;

- Phối hợp với Đoàn TNCS trường triển khai việc khai báo y tế online trong toàn trường, bắt đầu từ ngày 01/02/2021;

- Cập nhật thông tin của cơ quan chức năng để kịp thời tham mưu lãnh đạo Nhà trường trong các hoạt động dạy và học.

3.4. Trạm y tế

- Là đầu mối trực tiếp kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh trong Nhà trường; Có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan y tế trên địa bàn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch và thực hiện kịp thời công tác báo cáo theo yêu cầu;

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp hướng dẫn sinh viên nội trú thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh và kịp thời nắm bắt tình hình sức khỏe của sinh viên nội trú;

- Chủ động theo dõi, phối hợp với các đơn vị để quản lí đội ngũ CBVC và SV trong công tác phòng, chống dịch bệnh, xây dựng các kịch bản tình huống cụ thể nhằm có biện pháp triển khai kịp thời, phù hợp.

3.5. Văn phòng trường

- Thường xuyên cập nhật thông tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các cơ quan chức năng, kịp thời thông tin đến toàn thể CBVC và SV nhà trường;

- Chỉ đạo tổ vệ sinh thường xuyên thực hiện vệ sinh ngoại cảnh, các khu vệ sinh, giảng đường, lớp học.

3.6. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp

- Phối hợp với cán bộ y tế tuyên truyền cho sinh viên nội trú về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

- Thực hiện nghiêm túc quy định hạn chế việc đi lại của sinh viên và thời gian đóng mở Ký túc xá. Tổ chức tổng vệ sinh khu vực Ký túc xá.

3.7. Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Tuyên truyền cho CBVC và SV toàn trường các biện pháp phòng tránh dịch bệnh Covid-19 do Bộ Y tế ban hành;

- Dừng mọi hoạt động tập trung đông người, thực hiện nghiêm quy định về giãn cách, đeo khẩu trang và hạn chế đi lại;

- Phối hợp với Y tế trường triển khai hoạt động kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang của toàn thể CBVC và SV khi đến trường làm việc và học tập tại 3 cơ sở.

3.8. Các Khoa đào tạo, Trung tâm PTNN, phòng Sau đại học và ĐT quốc tế

- Quán triệt tới các giảng viên trong đơn vị sẵn sàng các điều kiện và học liệu để việc học tập online được diễn ra thuận lợi và triển khai kịp thời.

- Quan tâm và chỉ đạo sát sao với các trường hợp CBVC và SV phải thực hiện cách li theo yêu cầu của cơ quan chức năng, đảm bảo không để gián đoạn hoạt động dạy và học trong toàn đơn vị.

Để công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hoạt động học tập vẫn được triển khai, đề nghị Trưởng các đơn vị phổ biến tới toàn thể CBVC, SV nghiêm túc thực hiện nội dung Thông báo này.

Nhà trường kêu gọi toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động và người học của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội bình tĩnh, thực hiện nghiêm theo các chỉ đạo của cơ quan chức năng để công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đạt hiệu quả./.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Đỗ Hồng CườngTin khác