Khảo sát sơ bộ của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Ngày 16 tháng 1 năm 2020, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục VCEA, trường Đại học Vinh do PGS.TS. Trần Thị Hà làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc khảo sát sơ bộ tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Tiếp và làm việc với đoàn có TS. Đỗ Hồng Cường, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng lãnh đạo các đơn vị trong trường.

Tại buổi làm việc, đoàn đánh giá ngoài đã kiểm tra sơ bộ các tài liệu, hồ sơ minh chứng; quan sát sơ bộ thực tế tịa cơ sở 1 của Nhà trường tại quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội bao gồm các hạng mục: Khuôn viên, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, học tập của cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường, phòng làm việc của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên,…

Đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất Nhà trường

Kiểm tra hồ sơ, minh chứng

Sau khi tiến hành khảo sát sơ bộ, PGS.TS. Trần Thị Hà, Trưởng đoàn đoàn đánh giá ngoài đã trao đổi một số vấn đề chủ yếu về kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá, kế hoạch khảo sát chính thức. Để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức, PGS.TS. Trần Thị Hà đề nghị trường Đại học Thủ đô Hà Nội cần chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, bổ sung tài liệu, minh chứng; thống nhất số lượng, thành phần các đối tượng phỏng vấn, quan sát, kiểm tra…

PGS.TS. Trần Thị Hà, Trưởng đoàn đoàn đánh giá ngoài 

Cảm ơn những ý những kiến đóng góp thẳng thắn và chân thành của các thành viên đoàn đánh giá ngoài, thay mặt trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Phó Hiệu trưởng Đỗ Hồng Cường khẳng định, việc đánh giá ngoài là hoạt động quan trọng trong quy trình kiểm định chất lượng và kết quả đánh giá ngoài là một trong những căn cứ quan trọng để công nhận chất lượng đối với Nhà trường. Trên cơ sở đánh giá đó, các chuyên gia sẽ đưa ra các khuyến nghị giúp Nhà trường tiếp tục cải thiện và nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng phục vụ người học. Xác định tầm quan trọng của công tác đánh giá ngoài, Ban Giám hiệu trường Đại học Thủ đô Hà Nội sẽ tập trung chỉ đạo, để chuẩn bị các điều kiện cho đợt khảo sát chính thức diễn ra trong thời gian tới.

TS. Đỗ Hồng Cường, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc

Đoàn đánh giá ngoài, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đaị học Vinh, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội kí biên bản ghi nhớ kết thúc khảo sát sơ bộ

Ngọc Hinh - Ngọc VinhTin khác