Khai mạc lớp tập huấn kiểm tra đánh giá theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng

Ngày 18/4/2019 Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã khai mạc lớp tập huấn kiểm tra đánh giá theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng nhằm hướng dẫn cán bộ, giảng viên đang giảng dạy chương trình POHE nâng cao kỹ năng thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường đại học Thủ đô Hà Nội đáp ứng chuẩn đầu ra và nhu cầu của xã hội. TS. Đỗ Hồng Cường, Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác chuyên môn đã dự khai mạc và định hướng những mục tiêu cơ bản mà khóa bồi dưỡng hướng tới.

Tại buổi tập huấn này, PGS.TS Chu Cẩm Thơ,Phó trưởng Ban phụ trách, Ban Nghiên cứu kết quả giáo dục, Viện Khoa học giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chia sẻ một số vấn đề chung về đánh giá và đánh giá theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng; Quy trình kiểm tra, đánh giá theo định hướng NNƯD; Hướng dẫn xác định mục tiêu đánh giá; Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đánh giá học phần; Giới thiệu và hướng dẫn lựa chọn một số phương pháp đánh giá theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng; Hướng dẫn xây dựng một số công cụ đánh giá theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng; Hướng dẫn  triển khai đánh giá và sử dụng kết quả kiểm tra đánh giá; Thực hành xác định mục tiêu đánh giá; Thực hành xây dựng kế hoạch đánh giá học phần; Thực hành lựa chọn một số phương pháp đánh giá theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng; Thực hành xây dựng một số công cụ đánh giá theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng; Thực hành triển khai đánh giá và sử dụng kết quả kiểm tra đánh giá.

PGS.TS Chu Cẩm Thơ,Phó trưởng Ban phụ trách, Ban Nghiên cứu kết quả giáo dục, Viện Khoa học giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chia sẻ tại buổi tập huấn

60 cán bộ giảng viên đang thực hiện chương trình POHE đến từ các khoa Công nghệ thông tin, Văn hóa – Du lịch – Dịch vụ, Kinh tế - Đô thị, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non đã tham khóa tập huấn. Các nội dung được chuyên gia chia sẻ thiết thực với công việc kiểm tra đánh giá giảng viên đang thực hiện đồng thời giải đáp những chia sẻ, vướng mắc mà giảng viên gặp phải trong quá trình kiểm tra, đánh giá theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng.

Đinh Thị Kim ThươngTin khác