Kết quả thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo kết quả thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non năm 2019.

Nhà trường trả giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu tại phòng Thanh tra trong ngày 09 và 10/07/2019.

Địa điểm: trường Đại học Thủ đô Hà Nội, số 98 phố Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội.

 Tin khác