Hội thảo: Xây dựng bộ tài liệu “Cẩm nang hướng dẫn giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018”

Sáng ngày 18 tháng 5 năm 2019, trường Đại học Thủ đô Hà Nội phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Hà Nội – Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội thảo: “Xây dựng bộ tài liệu “Cẩm nang hướng dẫn giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018” lần thứ Nhất.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Dự Hội thảo, về phía khách mời có ông Vũ Bá Khánh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Hà Nội – Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam; GS.TS. Đinh Quang Báo, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội; đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; cán bộ, giảng viên đến từ các trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Về phía trường Đại học Thủ đô Hà Nội, PGS.TS. Bùi Văn Quân, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội thảo; cùng dự có các Phó Hiệu trưởng: GS.TS. Đặng Văn Soa, TS. Đỗ Hồng Cường và các cán bộ, giảng viên trong trường.

PGS.TS. Bùi Văn Quân, Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội 

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS. Bùi Văn Quân, Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội cho biết, xây dựng bộ tài liệu “Cẩm nang hướng dẫn giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018” là đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp trường. Hoạt động này quan trọng và cần thiết bởi lẽ, khi triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới, một trong những khó khăn và thách thức đặt ra chính là mức độ đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình của đội ngũ giáo viên (GV) phổ thông còn nhiều hạn chế. Trong đó, nhận thức về chương trình(hiểu bản chất, điểm mới và những đặc điểm của chương trình) chưa sâu sắc; năng lực thực hiện chương trình(viết chương trình dạy học nhà trường, lập kế hoạch dạy học năm học) còn hạn chế. Bên cạnh đó, tài liệu hướng dẫn GV thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới chưa đáp ứng được nhu cầu của giáo viên; chưa giúp GV khắc phục được những hạn chế của bản thân khi thực hiện chương trình. GV chưa nắm vững, chưa phân biệt được các khái niệm chương trình tổng thể, chương trình môn học, chương trình nhà trường, kế hoạch bài học và mối quan hệ giữa chúng.

GS.TS. Đinh Quang Báo, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội

GS.TS. Đinh Quang Báo đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội thảo, chia sẻ những điểm mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018. GS.TS. Đinh Quang Báo nhấn mạnh đến cách tiếp cận của chương trình là phát triển phẩm chất và năng lực, giáo dục 2 giai đoạn, giáo dục tích hợp và phân hoá, giáo dục STEM, …

TS. Ngô Văn Hưng, thành viên Ban chỉ đạo biên soạn bộ tài liệu

TS. Ngô Văn Hưng, thay mặt Ban chỉ đạo biên soạn bộ tài liệu đã giới thiệu đề cương bộ tài liệu. Dự kiến, nội dung bộ tài liệu sẽ tập trung làm rõ 4 vấn đề chính: Hướng dẫn giáo viên tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông Tổng thể 2018; hướng dẫn giáo viên tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo môn học/hoạt động giáo dục; các yêu cầu cơ bản của lý luận dạy học khi thực hiện chương trình phổ thông mới; Hướng dẫn giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo môn học/hoạt động giáo dục.

Cũng tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận một số điểm mới về Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và trình bày góp ý hoàn thiện dự thảo một số đề cương trong bộ tài liệu “Cẩm nang hướng dẫn giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018”.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo đã làm sâu sắc thêm vấn đề khi tiến hành xây dựng bộ tài liệu cẩm nang hướng dẫn giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Những nội dung mới được đặt ra tại Hội thảo lần này sẽ tiếp tục được thảo luận ở những Hội thảo tiếp theo.

Ngọc Hinh - Ngọc  Vinh

 

 Tin khác