Hội nghị Tổng kết công tác cố vấn học tập năm học 2019 - 2020

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện đổi mới công tác cố vấn học tập trong môi trường học chế tín chỉ năm học 2019 – 2020 và đề xuất một số kế hoạch triển khai công tác này năm học 2020 – 2021, ngày 27 tháng 1 năm 2020, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cố vấn học tập. Dự Hội nghị có đại diện các khoa đào tạo, một số phòng ban trong trường cùng các cố vấn học tập.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hải, Trưởng phòng Quản lý đào tạo và Công tác học sinh sinh viên

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã triển khai đào tạo theo hệ thống tín chỉ từ năm 2010 và triển khai đại trà hình thức đào tạo này từ năm 2011. Ngay từ khi bắt đầu chuyển đổi mô hình đào tạo, Ban Giám hiệu Nhà trường đã có sự chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện công tác cố vấn học tập và công tác hướng nghiệp cho sinh viên trong suốt các năm học qua. Năm học 2020 – 20121, toàn trường có 78 cố vấn học tập,  trong đó Đại học, Cao đẳng chính quy là 67 với 157 lớp hành chính; Đại học, Cao đẳng hệ liên thông 11 cố vấn học tập với 76 lớp hành chính. Hiện có 55 sinh viên làm cố vấn học tập đồng đẳng.

ThS. Nguyễn Thị Hồng, Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo và Công tác học sinh sinh viên

So với năm học trước, ngoài việc luôn luôn củng cố về chuyên môn hệ thống cố vấn học tập, chất lượng nhân sự đảm nhiệm cố vấn học tập thì việc duy trì hệ thống đánh giá cố vấn học tập cũng được thực hiện tốt, thường xuyên được cập nhật mới trong suốt năm học. Công tác cố vấn học tập của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội ngày càng được nâng cao tính chuyên nghiệp và kỹ năng nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, phòng Quản lý đào tạo và Công tác học sinh sinh viên đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn cụ thể cho công tác cố vấn học tập và triển khai nhiều đợt tập huấn.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong công tác cố vấn học tập cho sinh viên và đề xuất các giải pháp trong công tác cố vấn học tập góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Ngọc Hinh - Ngọc Vinh

 

 Tin khác