Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2020 – 2021: “Đoàn kết – Kỷ cương – Trách nhiệm – Hành động”

TS. Đỗ Hồng Cường, Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường

Để nhìn nhận, tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm học 2019 – 2020 và thống nhất, đề ra các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cần làm trong năm học 2020 – 2021,  ngày 24 tháng 12 năm 2020, Hội nghị cán bộ viên chức Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã được tổ chức tại cơ sở 1 của Nhà trường. Dự Hội nghị có TS. Đỗ Hồng Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường; GS.TS. Đặng Văn Soa, Phó Hiệu trưởng cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, lao động trong trường.

Nhìn nhận kết quả đã đạt được trong năm học qua

Theo Phó Hiệu trưởng Đỗ Hồng Cường, năm học 2019 - 2020, Nhà trường có 391 cán bộ, giảng viên, nhân viên. Trong đó, có 01 Giáo sư, 09 Phó Giáo sư, 58 Tiến sĩ, 228 Thạc sĩ, 78 Cử nhân, 17 trình độ khác. Hiện nay, tiếp tục có 33 nghiên cứu sinh và nhiều cán bộ đang theo học chương trình Cao học ở nhiều chuyên ngành. Số sinh viên của Nhà trường là 7715, với 1034 sinh viên hệ Cao đẳng chính quy; 3367 sinh viên hệ Đại học chính quy. Hệ Trung cấp có tổng số 598 học sinh; có 177 sinh viên hệ Cao đẳng liên thông; 1119 sinh viên hệ Đại học liên thông và 386 học viên Cao học.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Đảng ủy, Ban giám hiệu và sự đồng tâm nhất trí của tập thể cán bộ giảng viên, học sinh sinh viên, Nhà trường tiếp tục giữ vững ổn định, phát huy thành tích dạy và học đã đạt được của các năm học trước và gặt hái được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã từng bước khẳng định được vị trí và thương hiệu của Nhà trường.

Trong công tác chuyên môn, Nhà trường đã đảm bảo duy trì quản lý có hiệu quả quy chế dạy học, lịch trình, khối lượng giảng dạy của cán bộ, giảng viên. Xây dựng và hoàn thiện đề án tuyển sinh riêng, trình Bộ Giáo dục & Đào tạo phê duyệt và cập nhật vào hệ thống, công bố đại chúng đồng thời tổ chức thực hiện đề án tuyển sinh 2019 đạt kết quả cao; hoàn tất thủ tục và được cấp chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2020 và chỉ tiêu tuyển sinh các bậc đào tạo khác; đổi mới công tác tuyển sinh các loại hình đào tạo, thực hiện các công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020 đúng tiến độ và quy chế trong tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp. Hiện trường đã tuyển sinh các hệ: Đại học liên thông chính quy (3080 sinh viên), Cao đẳng liên thông chính quy (132 sinh viên), Trung cấp nghề hệ 3 năm (247 học sinh).

Trong năm học qua, Nhà trường đã xây dựng và triển khai thành công quy trình điều chỉnh, biên soạn, phát triển chương trình đào tạo; xây dựng hồ sơ mở được các mã ngành đào tạo bậc đại học; điều chỉnh 19 chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp. Tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức đào tạo ở Nhà trường; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều chỉnh phương thức đào tạo, phương thức thực tập; phương thức tổ chức học kì phụ, phương thức tổ chức kiểm tra đánh giá phù hợp với yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19. Tổ chức có hiệu quả công tác đào tạo các ngành trình độ đại học. Phát triển các chương trình đào tạo ngoài sư phạm. Tổ chức đào tạo theo định hướng POHE đối với các ngành: Quản trị khách sạn, Quản trị Dịch vụ Du lịch và lữ hành, Giáo dục Tiểu học.  

Triển khai các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn, kỹ năng. Trong đó, tổ chức 38 khóa thi cấp Chứng chỉ Tin học theo Thông tư 03 cho 3821 học viên.

Trong năm học 2019 – 2020, trường đã xây dựng và được cấp phép 02 đề án: Đề án bồi dưỡng cấp chứng chỉ cho nhân viên làm công tác tư vấn trường học; Đề án bồi dưỡng Trưởng, phó phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện. Xây dựng 30 chương trình bồi dưỡng cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ. Tuyển sinh và phối hợp tuyển sinh mở được 50 lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở. Đang triển khai xây dựng 07 mã ngành Thạc sĩ.

Về hoạt động khoa học công nghệ, Nhà trường đã tổ chức được 01 Hội thảo khoa học Quốc gia; 11 hội thảo khoa học, seminar chuyên đề cấp Trường; 01 Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường; nghiệm thu và đánh giá 07 sáng kiến kinh nghiệm.

Năm học 2019 – 2020, Nhà trường đã tổ chức tốt công tác đánh giá nội bộ, triển khai hoạt động và đạt kiểm định chất lượng giáo dục trường Đại học. Cơ sở vật chất được cải tạo. Tuy vậy, bên cạnh đó, một số hạng mục cơ sở vật chất vẫn còn hạn chế, cần được nâng cấp trong thời gian tới.

Nhà trường đã gặt hái được nhiều thành tích đáng ghi nhận thông qua các hình thức khen thưởng danh hiệu thi đua: Cờ cho đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các phong trào thi đua năm 2019 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội tặng;  Bằng khen cho tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các phong trào thi đua năm 2019 do Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội tặng và nhiều cá nhân với danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

GS.TS. Đặng Văn Soa, Phó Hiệu trưởng Nhà trường

Tại Hội nghị, đại diện Ban giám hiệu Nhà trường đã thảo luận, trả lời các ý kiến, đề xuất của cán bộ, giảng viên, lao động Nhà trường theo các nhóm vấn đề: Cơ sở vật chất; Tuyển sinh, đào tạo; Khoa học công nghệ, thiết bị; Tài chính; Hoạt động liên kết đào tạo....

Đoàn kết – Kỷ cương – Trách nhiệm – Hành động

Năm học 2020 – 2021, thực hiện chủ đề “Đoàn kết – Kỷ cương – Trách nhiệm – Hành động”, Nhà trường tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đổi mới phương thức đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Triển khai đào tạo thí điểm theo tinh thần giáo dục khai phóng tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Phấn đấu mở mới được 03 ngành đào tạo sau đại học. Tuyển sinh đạt 80% chỉ tiêu được xác định theo điều kiện đảo bảo chất lượng. Xây dựng ít nhất 10 học phần đào tạo E-learning. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, tạo ra các sản phẩm ứng dụng có hàm lượng nghiên cứu cao. Đẩy mạnh hợp tác phát triển và đổi mới các hoạt động phục vụ cộng đồng. Tăng cường công tác đảm bảo chất lượng giáo dục trong Nhà trường. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, cải thiện môi trường làm việc. Đẩy mạnh việc phân quyền tự chủ cho các đơn vị thuộc trường trên tất cả các mặt công tác. Ổn định mức thu nhập của cán bộ, viên chức, người lao động. Củng cố, tăng cường vai trò của các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong Nhà trường.

Đại hội cũng tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân năm học 2020 - 2021.

Ra mắt Ban thanh tra nhân dân

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị Cán bộ viên chức đã diễn ra thành công, tốt đẹp.

Ngọc Hinh - Ngọc Vinh

 

 Tin khác