“Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên” cuối khóa năm học 2018 – 2019

Từ 13 - 17/5/2019, trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên” cuối khóa năm học 2018 – 2019 cho sinh viên năm thứ ba bậc đào tạo Cao đẳng hệ chính quy khóa 2016.

Các khách mời tại Tuần sinh hoạt công dân - HSSV

Đây là hoạt động thường niên của trường Đại học Thủ đô Hà Nội, được tổ chức vào đầu và cuối mỗi năm học. Bên cạnh những nội dung học tập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm cập nhật cho sinh viên một số thông tin về tình hình kinh tế - chính trị - xã hội, phổ biến giáo dục pháp luật và trách nhiệm công dân, hướng dẫn quy chế và quy định đào tạo, kế hoạch đào tạo năm học… trường Đại học Thủ đô Hà Nội còn tổ chức một số hoạt động đặc trưng: đối thoại sinh viên, định hướng ngành nghề đào tạo…

TS. Nguyễn Quang Tuấn, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin về thực tiễn giáo dục Thủ đô Hà Nội

“Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên” cuối khóa năm học 2018 – 2019 nhằm giáo dục, phổ biến chính sách pháp luật; thông tin về thực tiễn giáo dục Thủ đô Hà Nộ trong giai đoạn hiện nay, công tác tuyển dụng viên chức; giúp sinh viên định hướng tư tưởng và hành động đúng.  Khóa học cũng bồi dưỡng những kỹ năng mềm (kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, phỏng vấn xin việc, phương pháp kỷ luật tích cực…) và trang bị các kỹ năng sống cần thiết. Bên cạnh đó, khoá học cũng cung cấp thông tin nhận định về tiềm năng, cơ hội, thách thức của ngành Giáo dục Mầm non trong giai đoạn hiện nay. Với bài giảng sinh động, cách nói chuyện gần gũi, các giảng viên và chuyên gia đã giúp sinh viên tiếp cận và lĩnh hội nhiều kiến thức bổ ích, tạo hành trang để sinh viên chuẩn bị bước vào môi trường học tập và làm việc mới.

Tuần học đã diễn ra nghiêm túc, đạt hiệu quả giáo dục cao.

 Ngọc Hinh - Ngọc Vinh

 Tin khác