Khai giảng năm học 2019 – 2020: “Phát huy nội lực – nắm bắt cơ hội – nâng cao vị thế”

Khai giảng năm học 2019 – 2020: “Phát huy nội lực – nắm bắt cơ hội – nâng cao vị thế”

14/10/2019

Tọa đàm “Nghề Giáo viên Mầm non – tiềm năng, cơ  hội và thách thức”

Tọa đàm “Nghề Giáo viên Mầm non – tiềm năng, cơ hội và thách thức”

14/10/2019

Những vấn đề cấp thiết đặt ra trong Hội thảo khoa học quốc gia: “65 năm giáo dục Thủ đô và giá trị sống của người Hà Nội”

Những vấn đề cấp thiết đặt ra trong Hội thảo khoa học quốc gia: “65 năm giáo dục Thủ đô và giá trị sống của người Hà Nội”

05/10/2019

Phó Hiệu trưởng Đặng Văn Soa làm việc với đoàn trường Đại học Hoa Kiều (Trung Quốc)

Phó Hiệu trưởng Đặng Văn Soa làm việc với đoàn trường Đại học Hoa Kiều (Trung Quốc)

25/09/2019

Danh sách thí sinh dự thi năng khiếu năm 2019 ngành Giáo dục Mầm non

Danh sách thí sinh dự thi năng khiếu năm 2019 ngành Giáo dục Mầm non

01/07/2019