Văn bản pháp quy thực tập sư phạm năm học 2018-2019

Phòng Đào tạo trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo các văn bản pháp quy liên quan đến thực tập sư phạm năm học 2018-2019

Chi tiết xem tại tệp đính kèm dưới đây

van-ban-phap-quy_ttsp_2018-2019