Sơ đồ họp đoàn thực tập sư phạm giáo dục tiểu học 2019

Dưới đây là sơ đồ họp các đoàn thực tập sư phạm Giáo dục Tiểu học 2019

10-01-2019_so-do-hop-doan-ttsp-1-2_gdth