Hướng dẫn bài tập tâm lí “Phác thảo đặc điểm tâm lí của một trẻ ở lứa tuổi mầm non”

Dưới đây là Hướng dẫn bài tập tâm lí "Phác thảo đặc điểm tâm lí của trẻ ở lứa tuổi mầm non và Mẫu sổ Thực tập sư phạm GDMN

Chi tiết xem tại tệp đính kèm dưới đây

bttl_gdmn_nam-hoc-2018-2019

mau-so-ttsp_gdmn_nam-hoc-2018-2019