Danh sách đoàn sinh viên thực tập tốt nghiệp giáo dục tiểu học c2016

Phòng Đào tạo trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo: Danh sách đoàn sinh viên thực tập tốt nghiệp giáo dục tiểu học C2016 năm học 2018-2019

Chi tiết xem tại tệp đính kèm dưới đây

ds-doansv_thuc-taptn_gdth_c2016_2018-2019