Thông báo kế hoạch tuyển sinh liên thông cao đẳng, đại học năm 2018

Thông báo kế hoạch tuyển sinh liên thông cao đẳng, đại học năm 2018

12/08/2018

Phát động cuộc thi: “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng điển hình phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên năm 2018”

Phát động cuộc thi: “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng điển hình phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên năm 2018”

24/05/2018

“Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên” cuối khóa năm học 2017 – 2018

“Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên” cuối khóa năm học 2017 – 2018

21/05/2018