Thông báo về việc tổ chức dạy - học và thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 260/BGDĐT-GDTC ngày 31/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na (nCoV) gây ra trong trường học, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức dạy - học và thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch bệnh:

1. Về việc tổ chức dạy - học và làm việc của cán bộ, giảng viên, nhân viên

Các đơn vị thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ đến hết ngày 09/02/2020. Các khoa bố trí lịch học bù khi sinh viên trở lại học tập. Nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhà trường sẽ có thông báo sau (Nhà trường có hướng dẫn riêng đối với sinh viên tham gia thực tập).

Cán bộ, viên chức và người lao động tại các đơn vị làm việc bình thường theo lịch của nhà trường. Tổ chức vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo chung của nhà trường trước khi sinh viên quay trở lại học tập.

Khoa Ngoại ngữ phối hợp với phòng QLKHCN&HTPT thông báo tới sinh viên tạm dừng việc tổ chức thực hành, thực tập tại cơ sở giáo dục đào tạo trên đất nước Trung Quốc đến khi có hướng dẫn cụ thể của nhà trường.

2. Về việc tổ chức phòng chống dịch bệnh

2.1. Đối với các khoa

Thông tin kịp thời đến từng học sinh sinh viên của khoa về kế hoạch tổ chức dạy học của nhà trường.

Chỉ đạo các cố vấn học tập theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của học sinh sinh viên, kịp thời báo cáo về nhà trường thông qua các kênh thông tin và trực tiếp theo các số điện thoại sau:

- Trạm Y tế trường, đ/c Nguyễn Anh Thư: 0915452600.

- Phòng QLĐT&CTHSSV, đ/c Nguyễn Thị Hồng: 0978269696.

- Trung tâm dịch vụ tổng hợp, đ/c Phạm Thị Minh: 0969581361.

2.2. Đối với phòng QLĐT&CTHSSV

Phối hợp với các khoa nắm bắt tình hình sức khỏe của học sinh sinh viên, kịp thời báo cáo nhà trường để triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Hướng dẫn các Trưởng đoàn thực tập chỉ đạo sinh viên thực tập tuyệt đối chấp hành các biện pháp phòng dịch do các cơ sở hướng dẫn thực tập triển khai.

2.3. Đối với Trạm Y tế

Tổ chức phun thuốc diệt khuẩn toàn bộ các lớp học, các phòng làm việc, các phòng Kí túc xá sinh viên và không gian trong trường tại cả ba cơ sở.

Phối hợp với Trung tâm dịch vụ tổng hợp hướng dẫn sinh viên nội trú thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh; cử cán bộ trực Kí túc xá 24/24h để kịp thời nắm bắt tình hình sức khỏe của sinh viên nội trú.

Xây dựng kịch bản ứng phó khi có dịch bệnh bùng phát trong nhà trường và hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

Hoàn thành và báo cáo nhà trường kết quả thực hiện trước 11h00 ngày 06/02/2020.

2.4. Đối với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên

Sử dụng đồng thời các kênh thông tin khác nhau để tuyên truyền đến từng học sinh sinh viên về các biện pháp phòng tránh dịch bệnh nCoV do Bộ Y tế ban hành.

Thông báo tới từng học sinh sinh viên kênh thông tin liên lạc chính thức và các số điện thoại liên lạc của nhà trường để tiếp nhận thông tin về dịch bệnh từ các cá nhân.

2.5. Đối với Văn phòng Trường

Thường xuyên cập nhật thông tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút nCoV gây ra, kịp thời thông tin đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh sinh viên nhà trường.

Hướng dẫn toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi đến trường làm việc.

 

Chi tiết đầy đủ nội dung thông báo xem (Tại đây)

 Tin khác