Thông báo nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức 2019 của trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Căn cứ Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 của trường Đại học Thủ đô Hà Nội số 361/TB-ĐHTĐHN ngày 02/4/2019, các thí sinh dự tuyển viên chức năm 2019 của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội lưu ý như sau:

Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm có:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ)

2. Lệ phí thi tuyển: 500.000 đồng

Các thí sinh phải hoàn thiện cho Tổ thu hồ sơ cả 2 thành phần trên, hạn cuối là ngày 02/05/2019. Thí sinh nào còn thiếu hoặc chưa nộp đủ 2 thành phần trên đề nghị hoàn thiện ngay cho Tổ thu hồ sơ trước thời hạn nói trên.

Mọi thắc mắc xin liên hệ sđt 02438.342.724 để được giải đáp.Tin khác