Thông báo kết quả xét duyệt danh sách sinh viên được ở Ký túc xá

Căn cứ Quy chế công tác HSSV Nội trú của Bộ GD&ĐT;

Căn cứ Thông tư số 27/2011/BGDĐT của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế công tác học sinh sinh viên ở nội trú;

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo kết quả xét duyệt danh sách sinh viên được ở Ký túc xá năm 2018.

Cụ thể thông báo và danh sách xem tại tệp đính kèm.

Tin khác