Thông báo công nhận kết quả thi tuyển dụng viên chức 2019

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội trân trọng thông báo kết quả trúng tuyển viên chức 2019 tới các thí sinh (có danh sách kèm theo).


Đề nghị các thí sinh trúng tuyển nộp 02 bộ hồ sơ (có danh mục kèm theo) về Trường Đại học Thủ đô Hà Nội trước ngày 13/9/2019. Khi nộp hồ sơ, thí sinh mang theo bản gốc để đối chiếu.

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Nhân sự và Kế hoạch - Tài chính, trường ĐH Thủ đô Hà Nội, số 98 Dưỡng Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chi tiết thông báo kèm danh sách thí sinh trúng tuyển tại tệp đính kèm dưới đây.

Tệp đính kèm: Thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức 2019Tin khác