Danh sách sinh viên khóa 2019 ở Kí túc xá

Ban quản lý Kí túc xá, Trung tâm dịch vụ tổng hợp trường Đại học Thủ đô Hà Nội xin thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2019 ở Kí túc xá.

Chi tiết xem tại tệp đính kèm

danhsachsinhvienktx2019Tin khác