Danh sách sinh viên các lớp Cao đẳng, Đại học hệ chính quy năm 2019

Phòng CT Học sinh - Sinh viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội công bố danh sách sinh viên các lớp Cao đẳng, Đại học chính quy năm 2019

(Chi tiết xem tại tệp đính kèm)

Tệp đính kèm:

  1. Danh sách sinh viên các lớp hệ Cao đẳng chính quy
  2. Danh sách sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy

 

 

 Tin khác