Các số Tạp chí khoa học đã xuất bản tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động báo chí in số 571/GP-BTTTT ngày 26/10/2015; Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Mã số chuẩn quốc tế ISSN (International Standard Serial Number) cho 02 xuất bản phẩm Tạp chí của trường theo văn bản số 06/TTKHCN-ISSN ngày 01/3/2016:

- Số Khoa học Tự nhiên và Công nghệ; mã số ISSN 2354 - 1504

- Số Khoa học Xã hội và Giáo dục; mã số ISSN 2354 - 1512

Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Thủ đô Hà Nội xuất bản số đầu tiên - số Khoa học Xã hội và Giáo dục, tháng 12/2015.

Ban biên tập xin trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, cán bộ giảng viên trong và ngoài trường đã gửi bài đăng và góp ý để không ngừng hoàn thiện, nâng cao chất lượng Tạp chí.

Để tiện cho việc tra cứu, sau mỗi số đã xuất bản và phát hành, chúng tôi sẽ tổng hợp, đăng lại bản PDF tại mục này. 

Tạp chí khoa học số 1 Tháng 12/2015 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 2 Tháng 1/2016 - KHTN&CN
Tạp chí khoa học số 3 Tháng 3/2016 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 4 Tháng 4/2016 - KHTN&CN
Tạp chí khoa học số 5 Tháng 5/2016 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 7 Tháng 8/2016 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 8 Tháng 9/2016 - KHTN&CN
Tạp chí khoa học số 9 Tháng 10/2016 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 11 Tháng 12/2016 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 13 Tháng 2/2017 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 14 Tháng 3/2017 - KHTN&CN
Tạp chí khoa học số 15 Tháng 4/2017 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 16 Tháng 6/2017 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 17 Tháng 7/2017 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 18 Tháng 9/2017 - KHTN&CN
Tạp chí khoa học số 19 Tháng 10/2017 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 20 Tháng 12/2017 - KHTN&CN
Tạp chí khoa học số 21 Tháng 1/2018 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 22 Tháng 3/2018 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 23 Tháng 5/2018 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 24 Tháng 6/2018 - KHTN&CN
Tạp chí khoa học số 25 Tháng 8/2018 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 26 Tháng 10/2018 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 27 Tháng 12/2018 - KHTN&CN
Tạp chí khoa học số 28 Tháng 12/2018 - KHXH&GD
Tạp chí khoa học số 29 Tháng 02/2019 - KHXH&GD