Sôi động giải Takwondo sin viên hà nội lần thứ I – năm 2016

Sôi động giải Takwondo sin viên hà nội lần thứ I – năm 2016

15/06/2018

Sôi nổi các hoạt động Tháng Thanh niên trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2018

Sôi nổi các hoạt động Tháng Thanh niên trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2018

15/06/2018

Sôi động Hội thi “Nét đẹp công sở năm 2018”

Sôi động Hội thi “Nét đẹp công sở năm 2018”

25/05/2018

Chương trình “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”

Chương trình “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”

12/05/2018

Hội nghị chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Hội nghị chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

20/04/2018