Hội nghị tuyên truyền công tác Thông tin đối ngoại năm 2018

Hội nghị tuyên truyền công tác Thông tin đối ngoại năm 2018

09/10/2018

Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2018 - 2019

Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2018 - 2019

01/10/2018

Lễ chào cờ Tổ quốc – nét đẹp văn hóa nơi công sở

Lễ chào cờ Tổ quốc – nét đẹp văn hóa nơi công sở

01/10/2018

Hội nghị Tổng kết công tác thực tập sư phạm cấp Thành phố năm học 2017 – 2018

Hội nghị Tổng kết công tác thực tập sư phạm cấp Thành phố năm học 2017 – 2018

22/06/2018

Kỷ niệm 72 năm ngày Thể thao Việt Nam

Kỷ niệm 72 năm ngày Thể thao Việt Nam

15/06/2018

Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh hệ Liên kết năm 2017

Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh hệ Liên kết năm 2017

15/06/2018