Tưng bừng Hội thi Nghiệp vụ giỏi trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2018

Tưng bừng Hội thi Nghiệp vụ giỏi trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2018

18/11/2018

Hội nghị lấy ý kiến sửa đổi Quy chế đào tạo, Quy định tổ chức hoạt động đào tạo, Quy định làm khoá luận tốt nghiệp

Hội nghị lấy ý kiến sửa đổi Quy chế đào tạo, Quy định tổ chức hoạt động đào tạo, Quy định làm khoá luận tốt nghiệp

13/11/2018

Sinh viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội tham gia vòng bán kết khu vực cuộc thi

Sinh viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội tham gia vòng bán kết khu vực cuộc thi "Tài năng trẻ logistics Việt Nam2018"

01/11/2018

Lễ kỷ niệm 88 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Lễ kỷ niệm 88 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

19/10/2018

Khai giảng năm học 2018 – 2019: “Tiếp nối truyền thống - Nâng cao chất lượng - Đẩy mạnh tự chủ

Khai giảng năm học 2018 – 2019: “Tiếp nối truyền thống - Nâng cao chất lượng - Đẩy mạnh tự chủ"

10/10/2018