Khai giảng năm học 2018 – 2019: “Tiếp nối truyền thống - Nâng cao chất lượng - Đẩy mạnh tự chủ

Khai giảng năm học 2018 – 2019: “Tiếp nối truyền thống - Nâng cao chất lượng - Đẩy mạnh tự chủ"

10/10/2018

Hội nghị tuyên truyền công tác Thông tin đối ngoại năm 2018

Hội nghị tuyên truyền công tác Thông tin đối ngoại năm 2018

09/10/2018

Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2018 - 2019

Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2018 - 2019

01/10/2018

Lễ chào cờ Tổ quốc – nét đẹp văn hóa nơi công sở

Lễ chào cờ Tổ quốc – nét đẹp văn hóa nơi công sở

01/10/2018

Hội nghị Tổng kết công tác thực tập sư phạm cấp Thành phố năm học 2017 – 2018

Hội nghị Tổng kết công tác thực tập sư phạm cấp Thành phố năm học 2017 – 2018

22/06/2018