Sẵn sàng cho Hội thảo khoa học quốc tế

 

 Vào ngày 5 tháng 1 năm 2019, trường Đại học Thủ đô Hà Nội sẽ tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Tự chủ hoạt động Khoa học công nghệ tại các trường đại học đáp ứng yêu cầu của  cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”.Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất và sẵn sàng cho Hội thảo.

Hội thảo khoa học quốc tế được tổ chức nhằmxác định mô hình hiệu quả trong quản lý, tổ chức hoạt động Khoa học công nghệ của trường đại học đáp ứng yêu cầu của tự chủ đại học và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đây cũng là dịp để các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên trong và ngoài nước công bố các kết quả nghiên cứu mới trong các lĩnh vực Khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu của tự chủ đại học và Cách mạng công nghiệp 4.0.

Hội thảo đã nhận được gần 100 bài tham luận của các nhà khoa học trong và ngoài nước. Trong đó, 61 bài đã được biên tập và đăng trong kỷ yếu Hội thảo. Ngôn ngữ được sử dụng xuyên suốt trong Hội thảo là tiếng Anh. Dự kiến, sau phần khai mạc Hội thảo, Ban tổ chức sẽ chia thành 2 nhóm để tập trung thảo luận vào các vấn đề chính. Nhóm thứ nhất, đó là tự chủ hoạt động Khoa học và công nghệ tại các trường đại học đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Ở nhóm vấn đề thứ 2, Hội thảo sẽ nghiên cứu, trao đổi về kết quả nghiên cứu Khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. 

Đến thời điểm này, mọi công tác tổ chức, biên tập, biên soạn cho Hội thảo quốc tế đã cơ bản hoàn tất. Trường Đại học Thủ đô Hà Nội trân trọng thông báo và kính mời các nhà quản lý, các nhà khoa học trong và ngoài nước, cán bộ, giảng viên và những người quan tâm tới tham dự Hội thảo vào 8h ngày 05 tháng 01 năm 2019 tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Số 98, Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Ngọc HinhTin khác