Thông tin chung phòng Quản lý khoa học - Hợp tác phát triển

1. Thông tin liên hệ

– Địa chỉ: Tầng 2 Nhà Hiệu bộ, Phòng 105, nhà A4

 Điện thoại: 0438331848; 0432242617

– Email: khoahoc@daihocthudo.edu.vn

 Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Kim Sơn

2. Thời gian thành lập

Năm 1990, Phòng Quản lí khoa học được thành lập với nhiệm vụ chuyên trách về công tác quản lí khoa học.

3. Quá trình phát triển

- Năm 1996, Phòng được đổi tên là phòng Quản lí Khoa học – Thiết bị.

- Năm 2003, Phòng được giao nhiệm vụ phụ trách chức năng đối ngoại và đổi tên thành Phòng Quản lí Khoa học – Đối ngoại.

- Tháng 6/2013 phòng một lần nữa được đổi tên thành Phòng Quản lí khoa học – Hợp tác quốc tế.

- Trước yêu cầu phát triển của sự nghiệp giáo dục và đào tạo cũng như nhiệm vụ khoa học và công nghệ và hợp tác phát triển, ngày 01/01/2016, Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội ra quyết định thành lập Phòng Quản lí khoa học công nghệ và hợp tác phát triển trên cơ sở tiền thân là Phòng Quản lí khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế.

- Với yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới, Phòng Quản lí Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển tiếp tục thực hiện chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Trường trong quản lí, tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) và hợp tác phát triển (HTPT) với các đơn vị trong và ngoài nước .

4. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

Tham mưu giúp lãnh đạo Trường trong quản lí, tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu KH&CN và HTPT với các đơn vị trong và ngoài nước.

Nhiệm vụ

- Tham mưu xây dựng, trình lãnh đạo Trường ban hành theo thẩm quyền các văn bản thuộc lĩnh vực công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác phát triển; Quản lí, tổ chức các hoạt động KHCN, các nhiệm vụ, chương trình, đề án, đề tài KH&CN các cấp; Quản lí, tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học các cấp; Làm đầu mối giúp lãnh đạo Trường tiếp nhận và xử lí thông tin về các vấn đề có liên quan đến hợp tác phát triển; đề xuất các định hướng mục tiêu, giải pháp về hợp tác phát triển của Trường (trong và ngoài nước).

- Xây dựng và trình lãnh đạo Trường các kế hoạch đoàn ra, đoàn vào hàng năm của Trường; giải quyết các thủ tục, tổ chức, hướng dẫn, theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện; Phối hợp với các đơn vị tổ chức ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ vào thực tiễn đào tạo, giảng dạy, học tập và đời sống; Phối hợp với các phòng chức năng và các đơn vị có liên quan giúp Hiệu trưởng tổ chức đón tiếp khách đến làm việc tại Trường; tiếp nhận sinh viên nước ngoài đến học tập tại Trường.

5. Thành tựu nổi bật và định hướng phát triển

Trong nhiệm vụ quản lí khoa học và công nghệ:

Hoạt động khoa học và công nghệ của Nhà trường đảm bảo yêu cầu về năng lực nghiên cứu sáng tạo cũng như số lượng và chất lượng khoa học. Số lượng bài báo quốc tế, đặc biệt là các bài báo trong danh mục ISI/Scopus đều có sự gia tăng về số lượng và chất lượng. Số lượng đề tài cấp Bộ và thành phố đã hoàn thành là 15 đề tài, số lượng đề tài cấp Nhà nước và các cấp tương đương là 08 đề tài, cấp cơ sở là 138 đề tài. Trong năm học 2017 – 2018, đơn vị thực hiện thủ tục đấu thầu cho 03 đề tài và đăng kí 09 đề tài mới trong năm 2019 (cấp thành phố và tương đương). Hoạt động nghiên cứu khoa học trong cán bộ giảng viên và sinh viên được đẩy mạnh, điều này thể hiện chất lượng trong nội dung nghiên cứu khoa học và công nghệ của trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Trong nhiệm vụ hợp tác phát triển:

+ Phòng QLKHCN&HTPT đã tiến hành tham mưu cho Đảng ủy, BGH trường Đại học Thủ đô Hà Nội mở rộng hợp tác với nhiều đối tác trong nước (các đơn vị sử dụng lao động) và các đối tác ngoài nước (tập trung ở các nước: Pháp, Đức, Hungary, Úc, Trung Quốc, Đài Loan, Lào..).

+ Trong lĩnh vực liên kết hợp tác đào tạo đã thực hiện 7 chương trình liên kết quốc tế có thể chào đón sinh viên quốc tế tới học tập như: Tiếng Việt, Thực địa cho sinh viên quốc tế tại Thủ đô Hà Nội, bồi dưỡng CNTT, Marketing và Lưu thông hàng hóa, Quản lí nhà hàng khách sạn, Quản trị du lịch – Lữ hành.

+ Phòng thực hiện kết nối 29 lượt cán bộ cùng với 94 lượt sinh viên sang công tác trường đại học lớn tại Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan… để tham gia thực hiện nhiệm vụ đào tạo nâng cao trình độ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Định hướng phát triển

Phòng QLKHCN&HTPT trường Đại học Thủ đô Hà Nội thực hiện chức năng nhiệm vụ về quản lí khoa học và công nghệ, góp phần vào việc nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường, mở rộng quan hệ quốc tế, hợp tác phát triển; cùng với các đơn vị trong Trường hoàn thành mục tiêu phấn đấu đưa trường Đại học Thủ đô Hà Nội trở thành một trong những trường đại học đa ngành, đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng hàng đầu của quốc gia, có uy tín trong khu vực và trên thế giới.

 Tin khác