Sẵn sàng cho Hội thảo khoa học: “Giáo dục khai phóng và đào tạo hai giai đoạn tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội”

Thực hiện kế hoạch Đổi mới quản lý và tổ chức đào tạo tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục đại học, tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội sẽ tổ chức Hội thảo khoa học: “Giáo dục khai phóng và đào tạo hai giai đoạn tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội” vào ngày 15 tháng 5 năm 2020 thông qua hình thức trực tuyến.

Tham dự Hội thảo có đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường, các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên trong trường.

Hội thảo nhằm góp phần xác lập cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc đổi mới chương trình đào tạo của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội theo hướng trang bị cho sinh viên những nguyên lý chung và kiến thức cơ bản giúp sinh viên học tốt các kiến thức nghề nghiệp, có năng lực cập nhật và nâng cao kiến thức nghề nghiệp suốt đời; khi cần thiết có thể đổi hướng nghề nghiệp cho phù hợp với các biến động của thị trường lao động.

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị về nội dung và cơ sở vật chất cho Hội thảo đã hoàn thiện.

 Ngọc Hinh

 Tin khác