Hội thảo: “Phát triển nguồn nhân lực ngoài sư phạm phục vụ phát triển Nhà trường trong bối cảnh tự chủ”

 

Những năm gần đây, trường Đại học Thủ đô Hà Nội có nhiều thay đổi trong định hướng đào tào, chuyển dịch từ các khối ngành sư phạm sang các ngành ngoài sư phạm; hoạt động quản lý có sự thay đổi mạnh mẽ theo tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu xã hội.

 Trước bối cảnh đó, sáng ngày 22 tháng 5 năm 2019,  trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội thảo: “Phát triển nguồn nhân lực ngoài sư phạm phục vụ phát triển Nhà trường trong bối cảnh tự chủ”. GS. TS. Đặng Văn Soa, Phó Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có các diễn giả đến từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Luật Hà Nội, trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội… cán bộ, giảng viên Khoa Kinh tế Đô thị, khoa Văn hoá Du lịch và các đơn vị trong trường. 

 GS. TS. Đặng Văn Soa, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Phát biểu tại Hội thảo, GS. TS. Đặng Văn Soa, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương 8 khoá XI về “Đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu nông nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, nền giáo dục của đất nước mà cụ thể là nên giáo dục Thủ đô Hà Nội đã có những chuyển biến, thay đổi mạnh mẽ theo tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu xã hội. Trong bối cảnh đó, trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội thảo: “Phát triển nguồn nhân lực ngoài sư phạm phục vụ phát triển Nhà trường trong bối cảnh tự chủ” nhằm tạo diễn đàn để các chuyên gia, các nhà quản lý, các nhà khoa học, giảng viên trao đổi về định hướng phát triển tự chủ nghề nghiệp, trên cơ sở đó đóng góp các giải pháp vào định hướng phát triển và đào tạo nguồn nhân lực đối với khối ngành ngoài sư phạm phục vụ sự phát triển của Nhà trường trong bối cảnh tự chủ.

Ông Nguyễn Thái Sơn, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hội thảo đã được 30 bài viết của các nhà khoa học, chuyên gia, đội ngũ giảng viên đến từ nhiều đơn vị. Nội dung “Phát triển nguồn nhân lực ngoài sư phạm phục vụ phát triển nhà trường trong bối cảnh tự chủ” đã được đại biểu thảo luận và làm sâu sắc hơn tại Hội thảo. Một số báo cáo đã được Ban tổ chức lựa chọn và trình bày tại Hội thảo với các nội dung: Kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ” (Ông Nguyễn Thái Sơn, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo); “Cơ hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với sinh viên hiện nay” (ThS. Trần Vũ Tuấn Phan, Học viện Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ); “Đào tạo sau đại học và các phát triển các dịch vụ đào tạo” (TS. Phạm Văn Hồng, Khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội); “Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo trong điều kiện tự chủ” (PGS.TS. Phạm Thị Huyền, Khoa Marketing, trường Đại học Kinh tế quốc dân); “Tự chủ ở trường đại học và kinh nghiệm ở trường Đại học Luật Hà Nội khi thực hiện tự chủ đại học” (TS. Nguyễn Bá Đình, Khoa Luật Thương mại, trường Đại học Luật Hà Nội); “Giải pháp phát triển nguồn giảng viên chất lượng cao của trường Đại học Thủ đô Hà Nội” (PGS.TS. Phạm Văn Hoan )….

 

Hội thảo đã nhìn nhận được thực trạng, cơ hội và thách thức và đề xuất một số giải pháp nhằm nhằm phát triển nguồn nhân lực ngoài sư phạm phục vụ sự nghiệp đào tạo của trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

 Ngọc Hinh - Ngọc Vinh

 Tin khác