Hội nghị Tổng kết công tác thực tập năm học 2018 – 2019

TS. Bùi Ngọc Kính, Trưởng phòng Đào tạo

Nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác thực tập cho năm học tiếp theo, sáng ngày 23 tháng 5 năm 2019, trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thực tập năm học 2018 – 2019. TS. Đỗ Hồng Cường, Phó Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị; cùng dự có TS. Bùi Ngọc Kính, Trưởng phòng Đào tạo, đại diện các phòng, khoa trong trường.

Năm học 2018 - 2019,tTrường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức cho sinh viên hệ đại học, cao đẳng chính quy đi thực tập theo quy định. Sinh viên sư phạm thực tập tại các trường phổ thông, mầm non trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Sinh viên ngoài sư phạm được giới thiệu thực tập tại các đơn vị văn hóa, trường phổ thông, doanh nghiệp, công ty, khách sạn, nhà hàng,… trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Ban chỉ đạo thực tập các cấp đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực tập khá cụ thể, chi tiết giúp cho việc thực hiện của sinh viên và các cán bộ, giảng viên hướng dẫn thực tập dễ dàng hơn. Công tác thực tập của trường đã được triển khai thực hiện đúng tiến độ, các đơn vị chủ động trong công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, điều hành các hoạt động của đoàn sinh viên thực tập. Các đơn vị tiếp nhận sinh viên tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phân công cán bộ hướng dẫn sinh viên thực hiện các công việc theo chuyên môn.

ThS. Nguyễn Đức Quang, Phó Trưởng khoa Khoa học Thể thao và sức khoẻ

Thực tập sư phạm

Năm học 2018 - 2019, công tác thực tập sư phạm 1, 2 và thực tập tốt nghiệp được triển khai tại 7 quận trên Thành phố Hà Nội (Ba Đình, Cầu Giấy, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân) với 70 trường phổ thông, mầm non trên địa bàn Thành phố Hà Nội (trong đó những trường phổ thông liên kết với Nhà trường). Nhà trường tiếp tục tổ chức 2 mô hình thực tập cho sinh viên, gồm thực tập sư phạm thường xuyên và thực tập tập trung. Tổng số sinh viên đi thực tập là 1.018 sinh viên, trong đó 996 sinh viên có kết quả thực tập. Tỉ lệ sinh viên thực tập đạt kết quả giỏi là 92,9%, khá 4,4%, trung bình 0,6%.

Với mô hình thực tập thường xuyên, trường đã tổ chức 29 đoàn cho sinh viên năm thứ 3 cao đẳng và 21 sinh viên đại học đăng kí học vượt đi thực tập tốt nghiệp. Thời gian thực tập từ ngày 07/01/2019 đến ngày 27/4/2019.

Với mô hình thực tập tập trung, trường tổ chức cho sinh viên năm thứ 2 hệ đại học, cao đẳng và sinh viên năm thứ 3 hệ đại học với số lượng 41 đoàn. Thời gian thực tập từ ngày 18/02/2019 đến ngày 16/3/2019 (04 tuần).

Thực tập ngoài sư phạm

Năm học 2018 - 2019, sinh viên các ngành ngoài sư phạm tăng lên khá nhiều, gồm sinh viên các khoa: Ngoại ngữ, Công nghệ thông tin, Tâm lí Giáo dục, Kinh tế và Đô thị, Văn hóa - Du lịch - Dịch vụ, Khoa học Tự nhiên, Giáo dục Chính trị. Sinh viên tham gia thực tập 1, 2 với thời gian 4 tuần từ ngày 18/02/2019 đến ngày 16/3/2019 và thực tập tốt nghiệp với thời gian 10 tuần từ ngày 18/02/2019 đến ngày 27/4/2019. Một số sinh viên ngành Tiếng Trung Quốc tiếp tục thực tập tại Trường Đại học Hoa Văn, Côn Minh, Trung Quốc. Tổng số sinh viên được tổ chức đi thực tập 740 sinh viên (tăng gần gấp đôi so với năm học trước, năm trước có 376 sinh viên).

Kết quả chung

Nhìn chung, trong thời gian thực tập, đa số sinh viên có ý thức tổ chức kỉ luật tốt, thực hiện nghiêm túc các quy định của đoàn, nội quy, quy chế làm việc ở các đơn vị thực tập; tác phong đúng mực; tạo mối quan hệ tốt với đơn vị. Hiện tượng sinh viên đi muộn, về sớm, nghỉ không có lí do ít xảy ra. Phần lớn sinh viên có tinh thần khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm; khiêm tốn, học hỏi thực hiện tốt các hoạt động.

Đặc biệt, hình thức thực tập thường xuyên đã giúp sinh viên sư phạm vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, tự tin hơn thực hiện nhiệm vụ của một giáo viên khi mới ra trường. Mô hình này cần được áp dụng rộng rãi trong các trường sư phạm để rèn luyện nghiệp vụ cho sinh viên.

Tuy vậy, trong công tác thực tập, một số sinh viên còn chưa ý thức được tầm quan trọng của hoạt động này trong quá trình học tập nên ý thức kỷ luật chưa tốt, một số yêu cầu liên quan đến chuyên môn chưa đáp ứng được vị trí thực tập, các “kỹ năng mềm” còn nhiều hạn chế; sự phối hợp của trưởng đoàn thực tập với đơn vị và sinh viên chưa sát sao, chặt chẽ, dẫn đến việc nắm tình hình và điều chỉnh còn chậm.

Nhân dịp này, Nhà trường tiến hành khen thưởng các sinh viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động thực tập năm học 2018 – 2019.

Ngọc Hinh - Ngọc Vinh

 

 Tin khác