Thông tin chung khoa Kinh tế và đô thị

1. Thông tin liên hệ

– Địa chỉ liên hệ: Tầng 1 – Nhà F, cơ sở 3 trường Đại học Thủ đô Hà Nội – Số 6 Vĩnh Phúc – Ba Đình – Hà Nội

– Điện thoại: 024.32115838

– Email: kinhte@daihocthudo.edu.vn

– Phó Trưởng khoa: ThS. Đào Trường Thành

2. Thời gian thành lập

Khoa Kinh tế và Đô thị được thành lập theo quyết định số 04/QĐ-ĐHTĐHN do Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội kí ngày 05 tháng 01 năm 2017 trên cơ sở Tổ Kinh tế tách ra từ Khoa Văn hóa – Du lịch – Dịch vụ.

3. Quá trình phát triển

Tháng 5 năm 2016, Tổ Kinh tế được sơ khai hình thành và trực thuộc khoa Văn hóa – Du lịch – Dịch vụ, với 05 cán bộ giảng viên.

Tháng 9 năm 2016, Tổ Kinh tế tuyển sinh được lứa sinh viên đầu tiên cho ngành Quản trị kinh doanh hệ Cao đẳng với số lượng khiêm tốn chỉ 09 sinh viên. Tuy nhiên, các cán bộ giảng viên trong Tổ vẫn quyết tâm mang đến những giá trị đạo đức và học tập tốt nhất cho các em sinh viên. Đồng thời, các cán bộ giảng viên trong Tổ tích cực nghiên cứu, xây dựng các chương trình đào tạo đại học của những mã ngành mới, những mã ngành mà nhu cầu xã hội cao để mở rộng tuyển sinh cho năm học sau.

Tháng 8 năm 2017, Khoa Kinh tế và Đô thị đánh dấu bước đầu hoạt động của mình thông qua kết quả tuyển sinh hơn 270 sinh viên các ngành Quản trị kinh doanh, Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng, Luật, mở ra thế hệ sinh viên đào tạo trình độ đại học đầu tiên của Khoa.

Ngày 07 tháng 8 năm 2017, chi bộ Kinh tế và Đô thị được thành lập, đồng chí Đào Trường Thành được chỉ định làm Bí thư chi bộ lâm thời và tiếp tục được bầu làm bí thư chi bộ nhiệm kì 2016 – 2021. Cũng trong thời gian này, Liên chi đoàn Kinh tế và Đô thị cũng được thành lập, Ban chấp hành Công đoàn khoa được chuẩn y công nhận.

Tháng 10 năm 2017, bộ môn Luật được thành lập. Sau một thời gian đào tạo lĩnh vực Luật, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và cung ứng các dịch vụ pháp luật ra xã hội, tháng 4 năm 2018 Trung tâm Tư vấn và thực hành nghề luật, trực thuộc khoa Kinh tế và Đô thị được thành lập.

4. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ Đại học và các trình độ khác thuộc lĩnh vực kinh tế, luật, quản lí; Nghiên cứu khoa học đối với các ngành Kinh tế, Luật, Quy hoạch và quản lí đô thị.

Nhiệm vụ

Giảng dạy các môn học thuộc sự quản lí của Khoa cho các hệ đào tạo của Trường; Tổ chức xây dựng chương trình và tổ chức bồi dưỡng các lĩnh vực dịch vụ về Kinh tế (Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm, Quản lí kinh tế,..) và về pháp luật (Dân sự, Kinh tế,...), Quy hoạch và quản lí đô thị, Quản lí nhà nước,... đáp ứng nhu cầu xã hội; Nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực Kinh tế, Luật học, Quy hoạch, Quản lí kinh tế, Quản lí công,...

5. Thành tựu nổi bật và định hướng phát triển

Thành tựu nổi bật

Khoa đã đạt được những thành tựu nổi bật sau:

– Số lượng thí sinh đăng kí, trúng tuyển hàng năm đều vượt mức chỉ tiêu đề ra, tỉ lệ vượt trung bình là 100%, thậm chí có ngành vượt 300% như Luật, Quản trị kinh doanh.

– Trong hoạt động nghiên cứu khoa học: Số bài công bố khoa học trên các tạp chí khoa học, hội thảo trong nước và nước ngoài trung bình từ 5 – 7 bài/năm, mức tăng hàng năm lên tới 100%. Tính đến năm học 2018 – 2019, Khoa đã và đang thực hiện biên soạn hơn 10 giáo trình phục vụ giảng dạy các ngành trong khoa.

– Tính đến năm học 2018 – 2019, Khoa đã hoàn thành việc biên soạn và thẩm định 06 mã ngành trình độ đại học, trong đó có 04 mã ngành đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo, 02 mã ngành đang trình để được phê duyệt.

– Trong hoạt động liên kết hợp tác, khoa đã chủ động tìm kiếm và hợp tác với gần 50 doanh nghiệp, tổ chức nghề nghiệp, gắn đào tạo với doanh nghiệp, với thực tế nghề nghiệp. Đặc biệt với lĩnh vực mới như Logistics, khoa chủ động tìm kiếm và tham mưu cho Nhà trường tham gia vào Mạng lưới đào tạo Logistics do Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương chủ trì tổ chức.

– Về công tác thi đua, khen thưởng: năm học 2017 – 2018, Khoa cử sinh viên tham gia và đạt giải Nhất chương trình “Khởi nghiệp cùng doanh nghiệp” trong khuôn khổ chương trình “Tháng khuyến mại Hà Nội 2017” do Sở Công thương Hà Nội tổ chức, được nhậnbằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Cũng trong năm học này, năm học đầu tiên đánh dấu quá trình đào tạo đại học, Khoa được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và được nhận bằng khen của thành phố Hà Nội.

– Về các hoạt động khác: Khoa triển khai và được chọn là đơn vị mẫu trong việc thực hiện mô hình “Cải cách thủ tục hành chính và nâng cao văn hóa phục vụ” tại Nhà trường.

Định hướng phát triển

Định hướng phát triển đào tạo của Khoa được xác định là đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng dựa trên tự chủ nghề nghiệp của giảng viên. Người học sau khi ra trường sẽ tiếp cận ngay và làm tốt được công việc, có cơ hội phát triển nghề nghiệp, đặc biệt trong điều kiện hội nhập hiện nay. Khoa và Nhà trường trở thành một cơ sở đào tạo có uy tín trong quốc gia và khu vực trong các lĩnh vực đào tạo của Khoa.

Tiếp tục phát triển các trình độ đào tạo trong khoa, hướng tới khoa được phép đào tạo sau đại học.