Nhiều kiến thức bổ ích từ khoá học ngắn hạn đào tạo Logistics tại Thành phố Hồ Chí Minh

Các học viên nhận chứng chỉ Quản lý giao nhận vận tải quốc tế

Theo Quyết định số 125/QĐ-ĐHTĐHN ngày 26 tháng 12 năm 2008 và Kế hoạch 130KH-ĐHTĐHN ngày 01 tháng 02 năm 2019 của trường Đại học Thủ đô Hà Nội, nhóm học viên bao gồm các giảng viên và sinh viên khoa Kinh tế và Đô thị đã tham gia lớp bồi dưỡng đào tạo ngắn hạn chương trình Logistics tại Thành phố Hồ Chí Minh và thi Chứng chỉ nghề nghiệp về Quản lý giao nhận vận tải quốc tế. Khoá học đã kết thúc và mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho các học viên.

Học viên Bùi Nhật Quang lớp Logistics D2017 báo cáo kết quả học tập

Tại buổi báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm từ khoá học, các học viên bao gồm 02 giảng viên Nguyễn Kim Ngân và Bùi Lê Thùy Trang cùng các sinh viên là Bùi Nhật Quang lớp Logistics D2017 và Dương Bích Thảo lớp Logistics D2018B cho biết, sau 3 tháng học tập, các giảng viên đã tiếp thu nội dung giảng dạy cập nhật trong lĩnh vực Logistics và quản lý chuỗi cung ứng và phương pháp giảng dạy các môn chuyên ngành logistics để áp dụng trong các học phần giảng dạy trong thời gian tới. Đối với sinh viên, các em đã nhìn thấy tiềm năng của ngành và những vị trí việc làm trong tương lai phù hợp với bản thân, đã tham gia hỗ trợ khoa và nhà trường trong công tác truyền thông tuyển sinh và giúp đỡ bạn bè học tập các môn chuyên ngành.

TS. Đào Trường Thành khoa Kinh tế và Đô thị 

Về phía khoa Kinh tế và Đô thị, sau chương trình hợp tác đào tạo, khoa đã được Trung tâm đào tạo VILAS và Starslink tư vấn xây dựng chương trình POHE cho ngành Logistics và đề cương chi tiết các môn học chuyên ngành từ FHD1 đến FHD7. Kết thúc khóa học, 01 giảng viên được cử giảng dạy các môn chuyên ngành về Logistics và 02 sinh viên tham gia trợ giảng các học phần chuyên ngành về Logistics. Hai sinh viên có mong muốn được ở lại tiếp tục công tác tại Nhà trường sau khi ra trường nếu Nhà trường có nhu cầu; hoặc trở thành thỉnh giảng, báo cáo viên cho Nhà trường. Đây có thể là sự bổ sung nhân lực nguồn cho đội ngũ giảng viên cho ngành Logistics đang mỏng và yếu.

Đặc biệt, sau khi khóa học kết thúc, Trung tâm đào tạo VILAS đã tài trợ cho khoa Kinh tế và Đô thị 20 triệu đồng để thực hiện hoạt động marketing cho ngành Logistics. Khoá học đã mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và mở ra những cơ hội hợp tác mới cho khoa Kinh tế và Đô thị cũng như Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

 

Ngọc Hinh  

 

 

Sau khi khóa học kết thúc, VILAS đã tài trợ cho khoa Kinh tế và Đô thị 20 triệu đồng để thực hiện hoạt động marketing cho ngành Logistics.