Cơ cấu tổ chức khoa Tâm lý giáo dục

BAN CHỦ NHIỆM
  TS. Nguyễn Thị Yến Thoa, Trưởng Khoa

 

Chuyên ngành: Tâm lí giáo dục

Email: ntythoa@daihocthudo.edu.vn

  TS. Bùi Hồng Minh, Phó Trưởng Khoa

 

Chuyên ngành: Tâm lí giáo dục

Email: bhminh@daihocthudo.edu.vn

 

  TS. Đào Thị Thu Thủy, Phó Trưởng Khoa

 

Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử giáo dục

Email: dttthuy@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Trần Thị Thảo, Chủ tịch công đoàn

 

Chuyên ngành: Tâm lí giáo dục

Email: ttthao@daihocthudo.edu.vn

  CN. Đỗ Tiến Dũng, giáo vụ

 

Chuyên ngành: Sư phạm Toán

Email: dtdung@daihocthudo.edu.vn

GIẢNG VIÊN
    TS. Đặng Lộc Thọ, Trưởng bộ môn

 

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Email: dltho@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Lê Minh, giảng viên

 

Chuyên ngành: Tâm lí giáo dục

Email: lminh@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Hà Thị Minh Chính, giảng viên

 

Chuyên ngành: Tâm lí giáo dục

Email: htmchinh@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Trần Thị Bích Diệp, giảng viên

 

Chuyên ngành: Tâm lí giáo dục

Email: ttbdiep@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Thị Hà, giảng viên

 

Chuyên ngành: Tâm lí giáo dục

Email: ntha@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Vũ Thị Thu Hường, giảng viên

 

Chuyên ngành: Tâm lí giáo dục

Email: vtthuong@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Vũ Thị Thanh Nga, giảng viên

 

Chuyên ngành: Tâm lí giáo dục

Email: vttnga@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Vũ Thúy Ngọc, giảng viên

 

Chuyên ngành: Tâm lí giáo dục

Email: vtngoc@daihocthudo.edu.vn

    ThS. Đinh Thị Kiều Oanh, chuyên viên

 

Chuyên ngành: Công tác xã hội

Email: dtkoanh@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Nguyễn Thị Quỳnh, giảng viên

 

Chuyên ngành: Tâm lí giáo dục

Email: ntquynh@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Tạ Chí Thành, giảng viên

 

Chuyên ngành: Tâm lí giáo dục

Email: tcthanh@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Trần Thị Thảo, giảng viên

 

Chuyên ngành: Tâm lí giáo dục

Email: ttthao@daihocthudo.edu.vn

  ThS. Phạm Thị Huyền Trang, giảng viên

 

Chuyên ngành: Công tác xã hội

Email: ntphuong@daihocthudo.edu.vn

  Giảng viên: ThS. Vũ Thùy Vân

 

Chuyên ngành: Tâm lí giáo dục

Email: vtvan@daihocthudo.edu.vn

 Tin khác