Trao đổi về "Giáo dục chủ quyền biển đảo trong sách giáo khoa Lịch sử Việt Nam"

 

Ngày 15 tháng 5 năm 2019, khoa Khoa học Xã hội, trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức seminar về “Giáo dục chủ quyền biển đảo trong Sách giáo khoa Lịch sử”. PGS.TS. Phạm Quốc Sử, Trưởng khoa Khoa học Xã hội chủ trì. Tham dự seminar còn có các nhà khoa học trong và ngoài nhà trường: PGS.TS. Nguyễn Thị Hạnh, Học viện Ngoại giao; TS. Nguyễn Thị Kim Sơn, Trưởng phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển; TS. Trần Thị Hà Giang, Phó Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học; Ths. Tô Thị Quỳnh Giang, Phó Trưởng khoa Khoa học Tự nhiên; TS. Nguyễn Huy Kỷ, giảng viên khoa Ngoại ngữ; TS. Nguyễn Phùng Tám, Trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm; giảng viên khoa Khoa học Xã hội và Khoa học Tự nhiên cùng sinh viên sư phạm Lịch sử và sinh viên Sư phạm Địa lí.

 PGS.TS. Nguyễn Thị Hạnh, Học viện Ngoại giao

Tại buổi seminar, PGS.TS. Nguyễn Thị Hạnh đã nói chuyện vấn đề chủ quyền biển đảo với 2 nội dung chính: Vấn đề chủ quyền biển đảo và giáo dục chủ quyền biển đảo trong sách giáo khoa Lịch sử hiện nay. Các ý kiến trao đổi nhằm khẳng định chủ quyền biển đảo và giáo dục chủ quyền biển đảo trong sách giáo khoa Lịch sử, Địa lí, từ tiểu học đến THPT. Một số vấn đề khác cũng được phân tích, trao đổi sâu đó là đánh giá sự tác động của các nhân tố bên ngoài đến việc khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Từ thực trạng giáo dục chủ quyền biển đảo hiện nay đến những kì vọng trong chương trình giáo dục Lịch sử và Địa lí ở THCS, chương trình Lịch sử ở THPT, đã đặt ra yêu cầu đối với công tác đào tạo sư phạm Lịch sử và sư phạm Địa lí là nâng cao kĩ năng khai thác thông tin và giá trị bản đồ của giáo viên trong dạy học.

PGS.TS. Phạm Quốc Sử, Trưởng khoa Khoa học xã hội 

Buổi seminar đã góp phần giúp giảng viên và sinh viên khoa Khoa học xã hội có thêm những nhận thức về chủ quyền biển đảo, qua đó nhận diện thực trạng thực thi chủ quyền hiện nay và nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giáo dục, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo trong dạy học Lịch sử và Địa lí.

Trần Vân Anh - Khoa Khoa học Xã hội