Thông tin chung khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

1. Thông tin liên hệ

– Địa chỉ liên hệ: Số 98 phố Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

– Điện thoại: 024.38341864

– Email: xahoi@daihocthudo.edu.vn

– Trưởng khoa: PGS.TS. Vũ Công Hảo

2. Thời gian thành lập

Được thành lập cùng với sự ra đời của Nhà trường (ngày 06/01/1959), Khoa Khoa học Xã hội có tiền thân là khối Xã hội.

3. Quá trình phát triển

Giai đoạn 1959 - 1978: Từ Khối Xã hội trở thành Khoa Xã hội

Khi thành lập, khối Xã hội gồm 3 tổ chuyên môn: Tổ Văn (nhà giáo Nguyễn Đình An làm Tổ trưởng); Tổ Sử (nhà giáo Nguyễn Văn Uẩn làm Tổ trưởng); Tổ Địa (nhà giáo Trịnh Huy Chiểu làm Tổ trưởng). Sau, chỉ còn Văn và Sử, trở thành khoa Văn – Sử.

Từ năm học 1975 - 1976, khoa Văn - Sử tách thành 2 khoa: Khoa Xã hội A và Khoa Xã hội B. Khoa Xã hội A gồm 3 ban: Văn - Thể dục, Văn - Họa, Văn – Nhạc. Chủ nhiệm Khoa là nhà giáo Trần Thành, Phó Chủ nhiệm Khoa là nhà giáo Hoàng Nguyên Dực và nhà giáo Nguyễn Kì Thục. Khoa Xã hội B, bao gồm 3 ban: Tiếng Nga, Tiếng Anh và Sử – Chính trị do nhà giáo Nguyễn Văn Đa làm Chủ nhiệm Khoa, nhà giáo Đoàn Doãn Thạch làm Phó Chủ nhiệm Khoa.

Giai đoạn từ năm 1978 đến năm 2013: Khoa Xã hội

Năm 1978, Trường Sư phạm 10 + 3 Hà Nội được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, Khoa Xã hội được thành lập với 6 ban đào tạo: Văn - Kĩ thuật phục vụ, Văn – Hán Nôm, Sử - Chính trị, Nhạc, Họa, Thể dục. Chủ nhiệm khoa đầu tiên khi Trường mang tên Cao đẳng Sư phạm Hà Nội là nhà giáo Nguyễn Văn Hoằng, Phó Chủ nhiệm khoa là nhà giáo Phạm Ninh Phúc và nhà giáo Nguyễn Kì Thục. Đầu năm học 1981 - 1982 nhà giáo Nguyễn Kỳ Thục, Nhà giáo ưu tú đầu tiên của Trường CĐSP Hà Nội được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm khoa, Phó Chủ nhiệm khoa là nhà giáo Nguyễn Đức Kế và nhà giáo Nguyễn Hồng Điệp.

Đầu những năm 90 của thế kỉ XX, Chủ nhiệm khoa là nhà giáo Hoàng Hân Hạnh, Phó Chủ nhiệm Khoa là nhà giáo Hoàng Dân.

Năm 1997, Khoa Xã hội được đặt tại cơ sở 2 (phố Vĩnh Phúc, quận Ba Đình). nhà giáo Hoàng Hân Hạnh làm Chủ nhiệm khoa, nhà giáo Nguyễn Chí Cương làm Phó Chủ nhiệm khoa. Cùng năm đó, bộ phận Nhạc - Hoạ - Thể dục được tách khỏi khoa Xã hội thành Khoa Nhạc - Hoạ - Thể dục, do nhà giáo Hoàng Dân làm Trưởng khoa.

Năm 2002, nhà giáo Nguyễn Chí Cương là Chủ nhiệm Khoa, Phó Chủ nhiệm Khoa là nhà giáo Phạm Văn Phán. Tháng 8 năm 2003, nhà giáo Nguyễn Chí Cương được chuyển sang phòng Đào tạo, nhà giáo Phạm Văn Phán được cử làm Trưởng Khoa, nhà giáo Nguyễn Văn Đường là Phó Trưởng Khoa.

Tháng 8 năm 2004, Khoa Xã hội chuyển về cơ sở 1. Năm 2009, nhà giáo Trần Thị Kim Chi được bổ nhiệm là Phó Trưởng khoa.

Tháng 10 năm 2010, Bộ môn Việt Nam học trực thuộc khoa Xã hội được thành lập.

Từ tháng 6/2013 đến 2014: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Khoa Xã hội được đổi tên thành Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn. Thời điểm này, Khoa có 19 nhà giáo. Trưởng Khoa là nhà giáo Phạm Văn Phán, Phó Trưởng Khoa là nhà giáo Trần Thị Kim Chi. Khoa có 4 bộ môn: Văn học, Lịch sử, Ngôn ngữ, Việt Nam học.

Năm học 2013 – 2014, Khoa có 10 lớp với 3 ngành đào tạo: Ngữ văn, Lịch sử và Việt Nam học, tổng số 436 sinh viên. Ngành Lịch sử đào tạo liên môn: Lịch sử – Công tác Đội và Lịch sử – Giáo dục công dân nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế tại các trường THCS của Hà Nội.

Từ tháng 6/2014 đến tháng 1/2016: Chia tách Khoa Lịch sử và Khoa Khoa học Xã hội và nhân văn

Ngày 17/6/2014, bộ môn Lịch sử và Việt Nam học tách ra thành lập Khoa Lịch sử do nhà giáo Phạm Quốc Sử làm Trưởng khoa. Khoa Lịch sử gồm 3 bộ môn: Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Thế giới và Phương pháp dạy học Lịch sử, Việt Nam học.

Khoa Khoa học Xã hội và nhân văn còn 2 tổ bộ môn là Văn học và Ngôn ngữ. Nhà giáo Phạm Văn Phán làm Trưởng khoa.

Từ 2016 đến nay: Tái lập khoa Khoa học Xã hội

Tháng 1/2016, Khoa Lịch sử và Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn được sáp nhập trở lại thành Khoa Khoa học Xã hội, do nhà giáo Phạm Văn Phán làm Trưởng khoa. Đồng thời, bộ môn Việt Nam học được tách khỏi Khoa Khoa học Xã hội để làm nòng cốt thành lập Khoa Văn hóa – Du lịch – Dịch vụ.

Từ tháng 2/2016 đến nay, Khoa Khoa học Xã hội do nhà giáo Phạm Quốc Sử làm Trưởng Khoa. Sau ba năm tái lập Khoa (1/2016 – 1/2019), khoa Khoa học Xã hội đã đạt được những bước tiến vượt bậc, đặc biệt là trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, từ đó dẫn đến nâng cao chất lượng đào tạo và thành quả nghiên cứu khoa học.

4. Chức năng, nhiệm vụ

– Đào tạo giáo viên Trung học cơ sở các môn Ngữ văn, Lịch sử, Sư phạm Lịch sử và Địa lí và các chuyên ngành khác thuộc lĩnh vực khoa học xã hội; giảng dạy các môn học thuộc sự quản lí của Khoa cho các hệ đào tạo của Trường.

– Bồi dưỡng GV dạy ở THCS các môn Ngữ văn, Lịch sử về đổi mới PP dạy học, về bồi dưỡng học sinh giỏi, PP dạy học tích hợp liên môn, dạy học theo chủ đề….

– Triển khai nghiên cứu khoa học, thực hiện các nghiên cứu lí luận, thực tiễn trong nước và quốc tế nhằm ứng dụng vào giảng dạy và đổi mới phương pháp dạy học – kiểm tra đánh giá.

– Thông tin nhằm phổ biến, trao đổi tri thức khoa học, tổ chức các hội thảo khoa học giúp cho cán bộ giảng viên và sinh viên thường xuyên cập nhật tri thức.

– Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học với các tổ chức, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu trong và ngoài nước.

5. Thành tựu nổi bật và định hướng phát triển

Với các thành tích nổi bật trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng, Khoa Khoa học Xã hội đã được tặng bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 1999, bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội các năm 2001, 2002, 2004. Các bộ môn của Khoa cũng nhiều năm liền được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của thành phố Hà Nội: Bộ môn Ngôn ngữ (Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2007, Bằng khen của UBND thành phố năm 2009); Bộ môn Văn học (Bằng khen của Bộ năm 2006); Bộ môn Lịch sử (Bằng khen của UBND thành phố năm 2007).

Sinh viên khoa Khoa học Xã hội cũng đóng góp nhiều tấm huy chương trong các cuộc thi lớn như Hội thi Nghiệp vụ Sư phạm toàn quốc, các cuộc thi Tiếng hát Sinh viên và các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, Bác Hồ…, được giải thưởng của Thành Đoàn, Trung ương Đoàn, trở thành cán bộ quản lí ở các phòng Giáo dục, Hiệu trưởng, Hiệu phó các trường THCS, giáo viên giỏi cấp quận/huyện, cấp thành phố và cấp quốc gia.

Hiện tại, Khoa đang phụ trách xây dựng chương trình đào tạo Sư phạm Lịch sử – Địa lí (kết hợp với khoa Khoa học Tự nhiên) trình độ đại học, đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo viên Sử – Địa cho hệ thống các trường THCS của thành phố Hà Nội.