Hội thảo chuẩn đầu ra và chương trình Đại học ngành Toán ứng dụng theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng

TS. Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Bộ môn Toán ứng dụng

Ngày 21/01/2019 Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đẫ tổ chức Hội thảo “Xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo ngành Toán ứng dụng theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp (POHE)”. Tham dự Hội thảo có nhiều nhà khoa học của các trường Đại học: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Thăng Long, Trường Đại học Giao thông vận tải,  Học Viện Kỹ thuật Quân sự, Các công ty và doanh nghiệp có sự dụng cử nhân Toán ứng dụng: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 665, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Phát triển nguồn lực Minh Sơn, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ và Giáo dục Hà Nội, … Về phía nhà Trường có TS. Đỗ Hồng Cường, Phó bí thư Đảng uỷ, Phó hiệu trưởng cùng đại diện lãnh đạo các phòng, cựu sinh viên và các sinh viên đang theo học chuyên ngành Toán ứng dụng tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. 

Chương  trình  giáo  dục Đại học theo định hướng ứng dụng (Profession-Oriented Higher Education – POHE) thuộc Dự án  Giáo dục  Đại học  Việt Nam – Hà Lan được bắt đầu vào đầu năm 2005. Mục tiêu của các chương trình Đại học theo định hướng POHE là nâng cao năng lực nghề nghiệp của sinh viên bằng cách xây dựng các chương trình đào tạo lấy nhu cầu  của thị trường lao động làm trung tâm. Chương trình  giáo dục theo định hướng này đã thu được kết quả tốt đẹp. Do vậy Trường Đại học Thủ đô Hà Nội xây dựng bảy ngành đào tạo theo định hướng POHE trong đó có ngành Toán ứng dụng và dự kiến sẽ triển khai thực hiện từ năm học 2019 – 2020.

 

 

TS. Đỗ Hồng Cường, Phó hiệu trưởng nhà trường 

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Đỗ Hồng Cường đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục Đại học theo định hướng ứng dụng. Cần nâng cao năng lực cốt lõi của sinh viên ngành toán ứng dụng, lấy người học làm trung tâm từ đó định hướng các học phần đào tạo. 

Bà Nguyễn Thúy Minh Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và Phát triển nguồn nhân lực Minh Sơn trình bày tại Hội thảo 

 

Ông Trần Quang Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Quang cảnh xanh phát biểu tại Hội thảo

PGS. TS. Khuất Văn Ninh trình bày tại Hội thảo

 

Các nhà khoa học, các công ty có sử dụng cử nhân Toán ứng dụng và các cựu sinh viên chuyên ngành góp nhiều ý kiến bổ sung quý báu trong hoàn thành năng lực chuẩn đầu ra cũng như các học phần trong đào tạo, cách hướng dẫn các thực tập sinh.

Hội thảo thu được kết quả tốt đẹp, đây là cơ sở quan trọng để Trường Đại học Thủ đô Hà Nội xây dựng chương trình đào tạo Toán ứng dụng theo POHE và  thực hiện chương trình này vào năm học tới.

TS.  Nguyễn Văn TuấnTin khác